DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

49 Bible Verses about the Neighbor

« Mark 12:31 »
New Internation VersionNieuwe Bijbelvertaling
The second is this: ‘Love your neighbor as yourself.’ There is no commandment greater than these.Het op een na belangrijkste is dit: 'Heb uw naaste lief als uzelf.' Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.
Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble.Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.
Therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing.Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet.
No one should seek their own good, but the good of others.Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander.
Carry each other’s burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ.Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.
For the entire law is fulfilled in keeping this one command: “Love your neighbor as yourself.”Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.'
Keep on loving one another as brothers and sisters. Do not forget to show hospitality to strangers, for by so doing some people have shown hospitality to angels without knowing it.Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.
So in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the Law and the Prophets.Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.
Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility value others above yourselves.Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.
Each of us should please our neighbors for their good, to build them up.Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is.
Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers.Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.
Therefore let us stop passing judgment on one another. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the way of a brother or sister.Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neem u voor, uw broeder en zuster geen aanstoot te geven en hen niet te ergeren.
Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you.Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.
Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins.Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.
Learn to do right; seek justice. Defend the oppressed. Take up the cause of the fatherless; plead the case of the widow.Leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming, sta weduwen bij.
You, therefore, have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same things.Natuurlijk, u veroordeelt dit alles. Maar u bent evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf, want de dingen die u veroordeelt doet u zelf ook.
A new command I give you: Love one another. As I have loved you, so you must love one another.Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.
Love does no harm to a neighbor. Therefore love is the fulfillment of the law.De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.
Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves.Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.
May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as ours does for you.Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u.
The commandments, “You shall not commit adultery,” “You shall not murder,” “You shall not steal,” “You shall not covet,” and whatever other command there may be, are summed up in this one command: “Love your neighbor as yourself.”Want: 'Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is' - deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.'
Anyone who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.Wie zich bekommert om een vriend in nood toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende.
For this is the message you heard from the beginning: We should love one another.Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen: dat we elkaar moeten liefhebben.
One person considers one day more sacred than another; another considers every day alike. Each of them should be fully convinced in their own mind.De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen.
Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world.Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.
Previous12Next
Bible verse of the day
Colossians 3:18-19
Wives, submit yourselves to your husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies