DailyVerses.net
Thema'sInschrijvenWillekeurige tekst

40 Bijbelteksten over Begrijpen

«詩 篇 32:8»
Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.你 求 告 我 , 我 就 應 允 你 , 並 將 你 所 不 知 道 、 又 大 又 難 的 事 指 示 你 。
De lankmoedige is groot van verstand, maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.不 輕 易 發 怒 的 , 大 有 聰 明 ; 性 情 暴 躁 的 , 大 顯 愚 妄 。
Zoals gij de weg van de wind evenmin kent als het gebeente in de schoot van een zwangere vrouw, zomin kent gij het werk van God, die alles maakt.風 從 何 道 來 , 骨 頭 在 懷 孕 婦 人 的 胎 中 如 何 長 成 , 你 尚 且 不 得 知 道 ; 這 樣 , 行 萬 事 之 神 的 作 為 , 你 更 不 得 知 道 。
Het begin der wijsheid is: verwerf wijsheid en verwerf inzicht bij al wat gij bezit.智 慧 為 首 ; 所 以 , 要 得 智 慧 。 在 你 一 切 所 得 之 內 必 得 聰 明 。
Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u.我 要 教 導 你 , 指 示 你 當 行 的 路 ; 我 要 定 睛 在 你 身 上 勸 戒 你 。
Elke weg van een mens is recht in zijn ogen, maar de Here beproeft de harten.人 所 行 的 , 在 自 己 眼 中 都 看 為 正 ; 惟 有 耶 和 華 衡 量 人 心 。
Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.原 來 我 們 不 是 顧 念 所 見 的 , 乃 是 顧 念 所 不 見 的 ; 因 為 所 見 的 是 暫 時 的 , 所 不 見 的 是 永 遠 的 。
Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des Heren, die zal bestaan.人 心 多 有 計 謀 ; 惟 有 耶 和 華 的 籌 算 才 能 立 定 。
Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen.求 我 們 主 耶 穌 基 督 的 神 , 榮 耀 的 父 , 將 那 賜 人 智 慧 和 啟 示 的 靈 賞 給 你 們 , 使 你 們 真 知 道 他 。
Maar toetst alles en behoudt het goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad.但 要 凡 事 察 驗 , 善 美 的 要 持 守 , 各 樣 的 惡 事 要 禁 戒 不 做 。
Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht.你 的 言 語 一 解 開 就 發 出 亮 光 , 使 愚 人 通 達 。
Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.耶 穌 看 著 他 們 , 說 : 在 人 這 是 不 能 的 , 在 神 凡 事 都 能 。
Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.天 怎 樣 高 過 地 , 照 樣 , 我 的 道 路 高 過 你 們 的 道 路 ; 我 的 意 念 高 過 你 們 的 意 念 。
Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden.你 豈 不 曾 知 道 麼 ? 你 豈 不 曾 聽 見 麼 ? 永 在 的 神 耶 和 華 , 創 造 地 極 的 主 , 並 不 疲 乏 , 也 不 困 倦 ; 他 的 智 慧 無 法 測 度 。
Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees.因 為 我 們 雖 然 在 血 氣 中 行 事 , 卻 不 憑 著 血 氣 爭 戰 。
Wee hem die met zijn Formeerder twist, een scherf onder aarden scherven. Zal ook het leem tot zijn vormer zeggen: Wat maakt gij? of uw werk: Hij heeft geen handen?禍 哉 , 那 與 造 他 的 主 爭 論 的 ! 他 不 過 是 地 上 瓦 片 中 的 一 塊 瓦 片 。 泥 土 豈 可 對 摶 弄 他 的 說 : 你 做 甚 麼 呢 ? 所 做 的 物 豈 可 說 : 你 沒 有 手 呢 ?
O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!深 哉 , 神 豐 富 的 智 慧 和 知 識 ! 他 的 判 斷 何 其 難 測 ! 他 的 蹤 跡 何 其 難 尋 !
Maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid.你 們 卻 要 在 我 們 主 救 主 耶 穌 基 督 的 恩 典 和 知 識 上 有 長 進 。 願 榮 耀 歸 給 他 , 從 今 直 到 永 遠 。 阿 們 !
Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking.人 被 試 探 , 不 可 說 : 「 我 是 被 神 試 探 」 ; 因 為 神 不 能 被 惡 試 探 , 他 也 不 試 探 人 。
Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen.並 不 分 猶 太 人 、 希 利 尼 人 , 自 主 的 、 為 奴 的 , 或 男 或 女 , 因 為 你 們 在 基 督 耶 穌 裡 都 成 為 一 了 。 你 們 既 屬 乎 基 督 , 就 是 亞 伯 拉 罕 的 後 裔 , 是 照 著 應 許 承 受 產 業 的 了 。
En Hij ging zitten, riep de twaalven en zeide tot hen: Indien iemand de eerste wil zijn, die zal de allerlaatste zijn en aller dienaar.耶 穌 坐 下 , 叫 十 二 個 門 徒 來 , 說 : 若 有 人 願 意 作 首 先 的 , 他 必 作 眾 人 末 後 的 , 作 眾 人 的 用 人 。
Want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij voorbijgegaan is, en als een nachtwake.在 你 看 來 , 千 年 如 已 過 的 昨 日 , 又 如 夜 間 的 一 更 。
Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.耶 穌 回 答 說 : 「 我 實 實 在 在 地 告 訴 你 , 人 若 不 重 生 , 就 不 能 見 神 的 國 。 」
De Here is groot en zeer te prijzen, zijn grootheid is ondoorgrondelijk.耶 和 華 本 為 大 , 該 受 大 讚 美 ; 其 大 無 法 測 度 。
Eer de bergen geboren waren, en Gij aarde en wereld hadt voortgebracht, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.諸 山 未 曾 生 出 , 地 與 世 界 你 未 曾 造 成 , 從 亙 古 到 永 遠 , 你 是 神 。

Verwerf wijsheid, verwerf inzicht, vergeet niet en wijk niet af van de woorden mijns monds.要 得 智 慧 , 要 得 聰 明 , 不 可 忘 記 , 也 不 可 偏 離 我 口 中 的 言 語 。
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.

Willekeurige Bijbeltekst

Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.

Bijbeltekst van de dag

Die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...