DailyVerses.netThema'sInschrijvenWillekeurige tekst

Bijbelteksten over Bescherming

«Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes… Efésios 6:11»
Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. selaTu és o lugar em que me escondo; tu me preservas da angústia; tu me cinges de alegres cantos de livramento. (Selá)
God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem-presente na angústia.
Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de Here, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.Esforçai-vos, e animai-vos; não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco; não vos deixará nem vos desamparará.
Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?E, assim, com confiança, ousemos dizer: O Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem.
Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des Heren.Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará; e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás; esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor.
Ook gaaft Gij mij het schild uws heils, en uw rechterhand ondersteunde mij, uw nederbuigende goedheid maakte mij groot. Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet.Também me deste o escudo da tua salvação; a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram.
Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik.Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio.
De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.O Senhor pelejará por vós, e vos calareis.
De Here is met mij, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?O Senhor está comigo; não temerei o que me pode fazer o homem.
Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.Tu és o meu refúgio e o meu escudo; espero na tua palavra.
Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden.E até à velhice eu serei o mesmo e ainda até às cãs eu vos trarei; eu o fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei e vos guardarei.
Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.O caminho de Deus é perfeito; a palavra do Senhor é provada; é um escudo para todos os que nele confiam.
Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida.
Ik echter bezing uw sterkte, des morgens jubel ik over uw goedertierenheid; want Gij waart mij een burcht, een toevlucht ten dage toen ik benauwd was.Eu, porém, cantarei a tua força; pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia.
Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft.Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça.
Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim; por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei.
Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem.
Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.Toda palavra de Deus é pura; escudo é para os que confiam nele.
De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.Torre forte é o nome do Senhor; para ela correrá o justo e estará em alto retiro.
Leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.Aprendei a fazer o bem; praticai o que é reto; ajudai o oprimido; fazei justiça ao órfão; tratai da causa das viúvas.
Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God?Porque, quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus?
De Here verlost de ziel van zijn knechten, allen die bij Hem schuilen, zullen niet boeten.O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado.

Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen?Ou pensas tu que eu não poderia, agora, orar a meu Pai e que ele não me daria mais de doze legiões de anjos?
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Wie het gebod bewaart, bewaart zijn leven;
maar wie niet let op zijn wandel, zal sterven.

Willekeurige Bijbeltekst

En mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God te verspreiden, met (nog) minder advertenties:

Donatie

Bijbeltekst van de dag

Wie het gebod bewaart, bewaart zijn leven; maar wie niet let op zijn wandel, zal sterven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...