DailyVerses.net

41 Bijbelteksten over Bescherming

« Epheser 6:11 »

NBV BGT NBG BB
X
LUT
Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels.
Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. selaDu bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. sela
God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben.
Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de Here, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen; denn der HERR, dein Gott, wird selber mit dir ziehen und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen.
Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?So können wir getrost sagen: »Der Herr ist mein Helfer, ich werde mich nicht fürchten; was kann mir ein Mensch tun?«
Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des Heren.Keiner Waffe, die gegen dich bereitet wird, soll es gelingen, und jede Zunge, die sich zum Rechtsstreit gegen dich erhebt, sollst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des HERRN, und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der HERR.
Ook gaaft Gij mij het schild uws heils, en uw rechterhand ondersteunde mij, uw nederbuigende goedheid maakte mij groot. Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet.Du gibst mir den Schild deines Heils, und deine Rechte stärkt mich, und deine Huld macht mich groß. Du gibst meinen Schritten weiten Raum, dass meine Knöchel nicht wanken.
Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik.Bewahre mich, Gott; denn ich traue auf dich.
De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.Der HERR wird für euch streiten, und ihr werdet stille sein.
De Here is met mij, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?Der HERR ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht; was können mir Menschen tun?
Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.
Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.Du bist mein Schutz und mein Schild; ich hoffe auf dein Wort.
Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden.Auch bis in euer Alter bin ich derselbe, und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan; ich will heben und tragen und erretten.
Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.Gottes Weg ist vollkommen, das Wort des HERRN ist durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen.
Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben.
Ik echter bezing uw sterkte, des morgens jubel ik over uw goedertierenheid; want Gij waart mij een burcht, een toevlucht ten dage toen ik benauwd was.Ich aber will von deiner Macht singen und des Morgens rühmen deine Güte; denn du bist mir Schutz und Zuflucht in meiner Not.
Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft.Aber du, HERR, bist der Schild für mich, du bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor.
Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.Ich habe den HERRN allezeit vor Augen; er steht mir zur Rechten, so wanke ich nicht.
Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein?
Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.Es ist gut, auf den HERRN vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen.
Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.Alle Worte Gottes sind im Feuer geläutert; er ist ein Schild denen, die auf ihn trauen.
De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.Der Name des HERRN ist eine feste Burg; der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt.
Leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.Lernt Gutes tun! Trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Waisen Recht, führt der Witwen Sache!
De Here verlost de ziel van zijn knechten, allen die bij Hem schuilen, zullen niet boeten.Der HERR erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld.
Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God?Denn wer ist Gott, wenn nicht der HERR? Und wer ist ein Fels, wenn nicht unser Gott?

Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen?Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, und er würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schicken?
Vorige12Volgende

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android