DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

39 Bijbelteksten over Bescherming

Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.Zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt.
Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. selaBei dir bin ich sicher geborgen, beschützt in jeder Gefahr und vom Jubel der Rettung umschallt.
God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.Gott ist uns Zuflucht und Stärke, ein Helfer in Zeiten der Not.
Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?Deshalb können wir getrost sagen: "Der Herr steht mir bei, nun fürchte ich nichts! Was kann ein Mensch mir schon tun?"
Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de Here, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.Seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor ihnen! Es ist Jahwe, dein Gott, der mit dir geht. Er lässt dich nicht fallen und verlässt dich nicht.
Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des Heren."Deshalb wird dir keine Waffe etwas tun, die gegen dich geschmiedet ist. Und jeder, der dich vor Gericht anklagt, wird von dir als Schuldiger entlarvt. Das ist das Vorrecht der Diener Jahwes, so sieht ihre Gerechtigkeit aus!", spricht Jahwe.
Ook gaaft Gij mij het schild uws heils, en uw rechterhand ondersteunde mij, uw nederbuigende goedheid maakte mij groot. Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet.Du gabst mir den Schild deines Heils, und deine Hand hat mich gestützt. Deine Demut machte mich groß! Du schafftest meinen Schritten Raum, meine Knöchel blieben fest.
Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik.Beschütze mich, Gott, ich vertraue auf dich!
De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.Jahwe wird für euch kämpfen, ihr selbst braucht gar nichts zu tun.
De Here is met mij, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?Jahwe steht mir bei. Ich fürchte mich nicht. Was können Menschen mir schon tun?
Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen.
Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.Du bist mein Schutz und mein Schild, auf dein Versprechen verlasse ich mich.
Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden.Bis in euer Greisenalter bin ich es, der euch trägt. Bis ihr alt und grau geworden seid, schleppe ich euch. Ich habe es bisher getan und werde es auch künftig tun. Ich selbst belade mich und werde euch retten.
Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.Ja, Gott - sein Weg ist vollkommen, Jahwes Wort ist unverfälscht. Ein Schild ist er für alle, die Schutz bei ihm suchen.
Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.Mehr als alles hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben.
Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.Ich habe ihn ständig vor mich gestellt. Und er steht mir bei. So bleibe ich fest.
Ik echter bezing uw sterkte, des morgens jubel ik over uw goedertierenheid; want Gij waart mij een burcht, een toevlucht ten dage toen ik benauwd was.Doch ich will singen von deiner Macht, frühmorgens deine Güte rühmen! Denn du bist eine Burg für mich, eine Zuflucht in Zeiten der Not.
Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft.Aber du, Jahwe, bist ein Schild um mich her, du bist meine Ehre, du richtest mich auf.
Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?Was sollen wir jetzt noch dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer könnte dann gegen uns sein?
Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.Auf Jahwe zu vertrauen ist besser, als auf Menschen zu bauen.
Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.Was Gott sagt, ist die reine Wahrheit. Wer Zuflucht sucht, hat in ihm einen Schild.
De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.Wie ein fester Turm ist der Name Jahwes, der Gerechte läuft zu ihm und ist in Sicherheit.
De Here verlost de ziel van zijn knechten, allen die bij Hem schuilen, zullen niet boeten.Jahwe rettet seinen Dienern das Leben; wer Schutz bei ihm sucht, wird nicht für schuldig erklärt.
Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God?Ja, wer ist Gott, wenn nicht Jahwe! Wer ist ein Fels, wenn nicht unser Gott!
Leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.Lernt Gutes zu tun und fragt nach dem, was richtig ist! Weist die Unterdrücker zurück! Verhelft Waisen und Witwen zu ihrem Recht!
Vorige12Volgende
Bijbeltekst van de dag
Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...