DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Bescherming

«Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen… Efeziërs 6:11»
Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. selaTys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. -Sela-
God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.
Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.
Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’Proto smíme říkat s důvěrou: ‚Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?‘
Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn, en ieder die jou in een geding belastert zal zelf veroordeeld worden. Dit is het deel dat de dienaren van de HEER toekomt, dit is het recht dat ik hun toeken – spreekt de HEER.Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův.
U was het schild dat mij redde, uw rechterhand ondersteunde mij, uw woord maakte mij sterk, u baande de weg voor mijn voeten, ik wankelde niet.Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé síly rozmnožila. Dals volnost mým krokům, nohy se mi nepodvrtnou.
Behoed mij, God, ik schuil bij u.Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě!
De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.
Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen, wat kunnen mensen mij doen?Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk?
Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop.Tys má skrýš a štít můj, čekám na tvé slovo.
Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.
Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen, ik zal je steunen en beschermen.Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním.
Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen.S Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají.
Maar ik, ik zal uw sterkte roemen, in de morgen uw trouw bezingen: u bent voor mij altijd een burcht geweest, een toevlucht in tijden van nood.Já však budu zpívat o tvé síle, nad tvým milosrdenstvím hned zrána budu plesat. Vždyť ses mi stal nedobytným hradem, útočištěm v den soužení mého.
Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.
U, HEER, bent een schild om mij heen, u bent mijn eer, u houdt mij staande.Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu.
Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?
Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet.Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.
Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mensen.Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.
Elk woord van God is getoetst, hij is een schild voor wie bij hem hun toevlucht zoeken.Všechna Boží řeč je protříbená, on je štítem těch, kteří se k němu utíkají.
De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.
Weet je niet dat ik mijn Vader maar te hulp hoef te roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen?Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií andělů?
Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild.Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
Wie anders is God dan de HEER, wie anders een rots dan onze God?Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je skála, ne-li Bůh náš!

Leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming, sta weduwen bij.Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Kommer maakt een mens neerslachtig, een hartelijk woord beurt hem op.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...