DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

39 Bijbelteksten over Bescherming

« Efeziërs 6:11 »
Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo.
Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. selaTú eres mi refugio; me guardarás de la angustia; Con cánticos de liberación me rodearás. Selah
God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: 'De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?'De manera que podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador; no temeré Lo que me pueda hacer el hombre.
Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo; no te dejará, ni te desamparará.
Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn, en ieder die jou in een geding belastert zal zelf veroordeeld worden. Dit is het deel dat de dienaren van de HEER toekomt, dit is het recht dat ik hun toeken – spreekt de HEER.Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová.
U was het schild dat mij redde, uw rechterhand ondersteunde mij, uw woord maakte mij sterk, u baande de weg voor mijn voeten, ik wankelde niet.Me diste asimismo el escudo de tu salvación; Tu diestra me sustentó, Y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, Y mis pies no han resbalado.
Behoed mij, God, ik schuil bij u.Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado.
De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.
Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen, wat kunnen mensen mij doen?Jehová está conmigo; no temeré Lo que me pueda hacer el hombre.
Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop.Mi escondedero y mi escudo eres tú; En tu palabra he esperado.
Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen, ik zal je steunen en beschermen.Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo; yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré.
Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen.En cuanto a Dios, perfecto es su camino, Y acrisolada la palabra de Jehová; Escudo es a todos los que en él esperan.
Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la vida.
Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet.A Jehová he puesto siempre delante de mí; Porque está a mi diestra, no seré conmovido.
Maar ik, ik zal uw sterkte roemen, in de morgen uw trouw bezingen: u bent voor mij altijd een burcht geweest, een toevlucht in tijden van nood.Pero yo cantaré de tu poder, Y alabaré de mañana tu misericordia; Porque has sido mi amparo Y refugio en el día de mi angustia.
U, HEER, bent een schild om mij heen, u bent mijn eer, u houdt mij staande.Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí; Mi gloria, y el que levanta mi cabeza.
Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mensen.Mejor es confiar en Jehová Que confiar en el hombre.
Elk woord van God is getoetst, hij is een schild voor wie bij hem hun toevlucht zoeken.Toda palabra de Dios es limpia; El es escudo a los que en él esperan.
De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.Torre fuerte es el nombre de Jehová; A él correrá el justo, y será levantado.
De HEER redt het leven van zijn dienaren, nooit zal boeten wie schuilt bij hem.Jehová redime el alma de sus siervos, Y no serán condenados cuantos en él confían.
Leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming, sta weduwen bij.Aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda.
Wie anders is God dan de HEER, wie anders een rots dan onze God?Porque ¿quién es Dios, sino sólo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios?
Vorige12Volgende
Bijbeltekst van de dag
Matteüs 28:19-20
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...