DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský | Suomi

39 Bijbelteksten over Bescherming

« Efeziërs 6:11 »
Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable.
Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. selaTu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse, tu m’entoures de chants de délivrance.
God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse.
Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: 'De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?'C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: Le Seigneur est mon secours, je n’aurai peur de rien. Que peut me faire un homme?
Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.Fortifiez-vous et prenez courage! N’ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Eternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas.
Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn, en ieder die jou in een geding belastert zal zelf veroordeeld worden. Dit is het deel dat de dienaren van de HEER toekomt, dit is het recht dat ik hun toeken – spreekt de HEER.Toute arme préparée contre toi sera sans effet et toute personne qui s’attaquera à toi au tribunal, c’est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Eternel, telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Eternel.
U was het schild dat mij redde, uw rechterhand ondersteunde mij, uw woord maakte mij sterk, u baande de weg voor mijn voeten, ik wankelde niet.Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta main droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne trébuchent pas.
Behoed mij, God, ik schuil bij u.Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi!
De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.C’est l'Eternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence!
Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen, wat kunnen mensen mij doen?L’Eternel est pour moi, je n’ai peur de rien: que peuvent me faire des hommes?
Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.Je peux tout par celui qui me fortifie, [Christ].
Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop.Mon refuge et mon bouclier, c’est toi. J’espère en ta promesse.
Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen, ik zal je steunen en beschermen.Jusqu'à votre vieillesse je serai le même, jusqu'à vos cheveux blancs je vous soutiendrai. Comme je l'ai déjà fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous préserver.
Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen.Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l’Eternel est pure; il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui.
Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie.
Maar ik, ik zal uw sterkte roemen, in de morgen uw trouw bezingen: u bent voor mij altijd een burcht geweest, een toevlucht in tijden van nood.Quant à moi, je chanterai ta force, dès le matin je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une forteresse, un refuge quand je suis dans la détresse.
Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet.J’ai constamment l’Eternel devant moi; quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé.
U, HEER, bent een schild om mij heen, u bent mijn eer, u houdt mij staande.Mais toi, Eternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête.
Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mensen.Mieux vaut chercher un refuge en l’Eternel que de mettre votre confiance dans l’homme.
Elk woord van God is getoetst, hij is een schild voor wie bij hem hun toevlucht zoeken.Toute parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent refuge en lui.
De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.Le nom de l'Eternel est une tour fortifiée: le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité.
De HEER redt het leven van zijn dienaren, nooit zal boeten wie schuilt bij hem.L’Eternel rachète l’âme de ses serviteurs, et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation.
Wie anders is God dan de HEER, wie anders een rots dan onze God?Qui est Dieu en dehors de l'Eternel, et qui est un rocher, sinon notre Dieu?
Leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming, sta weduwen bij.Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve!
Vorige12Volgende
Bijbeltekst van de dag
Johannes 10:28-30
Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en ik zijn één.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...