DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

70 Bijbelteksten over Betrouwbaarheid (3/3)

« Psalmen 145:17 »
Nieuwe BijbelvertalingKing James Version
Rechtvaardig is de HEER in alles wat hij doet, zijn schepselen blijft hij trouw.The Lord is righteous in all his ways, and holy in all his works.
God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his Son Jesus Christ our Lord.
Moge de HEER, onze God, ons bijstaan, zoals hij onze voorouders heeft bijgestaan. Moge hij zich om ons blijven bekommeren en ons niet in de steek laten.The Lord our God be with us, as he was with our fathers: let him not leave us, nor forsake us.
U, HEER, u weigert mij uw ontferming niet, uw liefde en uw trouw zullen mij steeds bewaren.Withhold not thou thy tender mercies from me, O Lord: let thy lovingkindness and thy truth continually preserve me.
Zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.So shall my word be that goeth forth out of my mouth: it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it.
Luister. Nu ik de weg moet gaan die ieder mens wacht, moet u goed beseffen dat de HEER, uw God, geen van de beloften heeft gebroken die hij u heeft gedaan. Hij heeft ze alle gestand gedaan, hij heeft er niet één gebroken.And, behold, this day I am going the way of all the earth: and ye know in all your hearts and in all your souls, that not one thing hath failed of all the good things which the Lord your God spake concerning you; all are come to pass unto you, and not one thing hath failed thereof.
Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien, nooit je ogen hoeven neerslaan.Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee.
Wie anders is God dan de HEER, wie anders een rots dan onze God?For who is God, save the Lord? and who is a rock, save our God?
‘Pleeg geen ​moord, pleeg geen ​overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.’Thou shalt do no murder, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, Honour thy father and thy mother: and, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
Deze boodschap is betrouwbaar: Als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven.It is a faithful saying: For if we be dead with him, we shall also live with him.
Hij heeft recht en gerechtigheid lief, van de trouw van de HEER is de aarde vervuld.He loveth righteousness and judgment: the earth is full of the goodness of the Lord.
Zeg daarom tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Wat ik besloten heb, zal niet worden uitgesteld! Alles wat ik zeg, zal gebeuren! – zo spreekt God, de HEER.”Therefore say unto them, Thus saith the Lord God; There shall none of my words be prolonged any more, but the word which I have spoken shall be done, saith the Lord God.
Keer terug naar mij, dan zal ik naar jullie terugkeren – zegt de HEER van de hemelse machten.Turn ye unto me, saith the Lord of hosts, and I will turn unto you, saith the Lord of hosts.
Uw woord is volkomen betrouwbaar, elk van uw voorschriften rechtvaardig en eeuwig.Thy word is true from the beginning: and every one of thy righteous judgments endureth for ever.
Zo doet God, de HEER, niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten.Surely the Lord God will do nothing, but he revealeth his secret unto his servants the prophets.
Wie niet oprecht is kwijnt weg, maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw.Behold, his soul which is lifted up is not upright in him: but the just shall live by his faith.
Voor wie onberispelijk zijn weg gaat, is de HEER een vesting, wie onrecht doet, vernietigt hij.The way of the Lord is strength to the upright: but destruction shall be to the workers of iniquity.
Een betrouwbare getuige spreekt de waarheid, een valse getuige strooit alleen maar leugens rond.A faithful witness will not lie: but a false witness will utter lies.
Bedriegers zijn de HEER een gruwel, wie waarachtig handelen, zijn hem welgevallig.Lying lips are abomination to the Lord: but they that deal truly are his delight.
Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled.
Vorige123Volgende
Bijbeltekst van de dag
Psalmen 90:2
Nog voor de bergen waren geboren, voor u aarde en land had gebaard – u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies