DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Eerlijkheid

«Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra… 1 João 3:18»
Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade.
De oprechtheid van de oprechten leidt hen, maar de verkeerdheid van de trouwelozen verwoest henzelf.A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá.
Gerechtigheid en recht te doen is voor de HEERE verkieslijker dan een offer.Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício.
Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet.Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent: belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt.Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra.
Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus.
Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
Een verderfelijke man brengt ruzie teweeg, en een lasteraar maakt scheiding tussen de beste vrienden.O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos.
Zwijg voor de HEERE en verwacht Hem; ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is, over een man die listige plannen uitvoert.Descansa no Senhor e espera nele; não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos.
Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia.
Beter is een weinig met gerechtigheid, dan een veelheid aan inkomsten zonder recht.Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça.
Onthoud het goede niet aan wie er recht op hebben als het binnen je macht ligt dat te doen.Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo.
Schatten aan goddeloosheid baten niet, maar gerechtigheid redt van de dood.Os tesouros da impiedade de nada aproveitam; mas a justiça livra da morte.
Maar voor alle dingen, mijn broeders, zweer niet: niet bij de hemel, ook niet bij de aarde, en zweer ook geen enkele andere eed, maar laat uw ja ja zijn en uw nee nee, opdat u niet onder enig oordeel valt.Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento; mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação.
Goed gaat het een man die zich ontfermt en uitleent, hij behartigt zijn zaken volgens het recht.Bem irá ao homem que se compadece e empresta; disporá as suas coisas com juízo.
En niemand die een lamp aansteekt, plaatst er een vat overheen of zet hem onder een bed, maar hij zet hem op een standaard, opdat zij die binnenkomen, het licht kunnen zien.E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama; mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz.
Valse lippen zijn voor de HEERE een gruwel, maar wie betrouwbaar handelen, zijn Hem welgevallig.Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite.
Laten je ogen recht vooruitkijken en je oogleden zich recht vóór je houden.Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti.
Dan zul je gerechtigheid en recht begrijpen, en billijkheid, op elk goed spoor.Então, entenderás justiça, e juízo, e equidade, e todas as boas veredas.
Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God, die juist daarmee voortdurend bezig zijn.Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo.
Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden.Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto; nem oculto, que não haja de ser sabido.
En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.Disse, então, Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E, vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus.

Bijbeltekst van de dag

En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.

Willekeurige Bijbeltekst

Een blij hart bevordert de genezing,
maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...