DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Egoisme

«Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de… Filippenzen 2:3»
Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso.
Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander.Nessuno cerchi l'utile proprio, ma quello altrui.
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto.
Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij.Poiché dove c'è gelosia e spirito di contesa, c'è disordine e ogni sorta di cattive azioni.
Een gulle gever zal gedijen, wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen.La persona benefica avrà successo e chi disseta sarà dissetato.
Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is.Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene, per edificarlo.
Een dwaas is niet geïnteresseerd in inzicht, hij wil alleen zijn eigen mening kwijt.Lo stolto non ama la prudenza, ma vuol solo far mostra dei suoi sentimenti.
Het op een na belangrijkste is dit: 'Heb uw naaste lief als uzelf.' Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.E il secondo è questo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro comandamento più importante di questi.
Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden; pas dan kan hij wijs worden.Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente.
Neig mijn hart naar uw richtlijnen en niet naar winstbejag.Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti e non verso la sete del guadagno.
Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods genade.Non ritengo tuttavia la mia vita meritevole di nulla, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di rendere testimonianza al messaggio della grazia di Dio.
Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen.’Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua».
Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me.

Bijbeltekst van de dag

U, mijn God en koning, wil ik roemen, uw naam prijzen tot in eeuwigheid.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...