DailyVerses.net

12 Bijbelteksten over het Erkennen van God

« 1 Johannes 4:15 »

NBV BGT NBG BB
X
ARC
Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus.
Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw.Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu.
En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader.E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai.
Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação.
Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op hem gevestigd.A minha porção é o Senhor, diz a minha alma; portanto, esperarei nele.
Want er staat geschreven: 'Zo waar ik leef - zegt de Heer -, voor mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven.'Porque está escrito: Pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus.
Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd.Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas.
Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.S saber: Se, com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.
Toen beleed ik u mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe, ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ – en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. selaConfessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri; dizia eu: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões; e tu perdoaste a maldade do meu pecado. (Selá)
Wie is hij, die koning vol majesteit? De HEER van de hemelse machten, hij is de koning vol majesteit. selaQuem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos; ele é o Rei da Glória. (Selá)
Wie overwint zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen.O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida; e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos.
Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader.Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai; e aquele que confessa o Filho tem também o Pai.

Lees meer

Opmerkingen
God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...