DailyVerses.net

12 Bijbelteksten over het Erkennen van God

« 1 Johannes 4:15 »

NBV BGT NBG BB
X
NVI
Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios.
Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw.Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa.
En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader.Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo.
Want er staat geschreven: 'Zo waar ik leef - zegt de Heer -, voor mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven.'Está escrito: «Tan cierto como que yo vivo —dice el Señor—, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios.»
Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op hem gevestigd.Por tanto, digo: «El Señor es todo lo que tengo. ¡En él esperaré!»
Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd.Pelea la buena batalla de la fe; haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos.
Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo.
Toen beleed ik u mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe, ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ – en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. selaPero te confesé mi pecado, y no te oculté mi maldad. Me dije: «Voy a confesar mis transgresiones al Señor», y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Selah
Wie is hij, die koning vol majesteit? De HEER van de hemelse machten, hij is de koning vol majesteit. sela¿Quién es este Rey de la gloria? Es el Señor Todopoderoso; ¡él es el Rey de la gloria! Selah
Wie overwint zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen.El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader.Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre; el que reconoce al Hijo tiene también al Padre.

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.'
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android