DailyVerses.net
<

Ezechiël - NBV & CEI

>
Lees dit bijbelboek online, klik hier om te lezen.

Ezechiël 1
Ezechiël 2
Ezechiël 3
Ezechiël 4
Ezechiël 5
Ezechiël 6
Ezechiël 7
Ezechiël 8
Ezechiël 9
Ezechiël 10
Ezechiël 11
Ezechiël 12
Ezechiël 13
Ezechiël 14
Ezechiël 15
Ezechiël 16
Ezechiël 17
Ezechiël 18
Ezechiël 19
Ezechiël 20
Ezechiël 21
Ezechiël 22
Ezechiël 23
Ezechiël 24
Ezechiël 25
Ezechiël 26
Ezechiël 27
Ezechiël 28
Ezechiël 29
Ezechiël 30
Ezechiël 31
Ezechiël 32
Ezechiël 33
Ezechiël 34
Ezechiël 35
Ezechiël 36
Ezechiël 37
Ezechiël 38
Ezechiël 39
Ezechiël 40
Ezechiël 41
Ezechiël 42
Ezechiël 43
Ezechiël 44
Ezechiël 45
Ezechiël 46
Ezechiël 47
Ezechiël 48

Bijbelteksten

« Ezechiël 18:32 »

NBV BGT NBG BB
X
CEI
Want de dood van een mens geeft me geen vreugde – spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer en leef!Io non godo della morte di chi muore. Parola del Signore Dio. Convertitevi e vivrete.
‘Ik, de HEER, ben jullie God: onderhoud mijn wetten en regels, en leef ze na. Houd de sabbat in ere; dat zal voor jullie en mij het teken zijn waaraan te zien is dat ik, de HEER, jullie God ben.’Sono io, il Signore, il vostro Dio. Camminate secondo i miei decreti, osservate le mie leggi e mettetele in pratica. Santificate i miei sabati e siano un segno fra me e voi, perché si sappia che sono io, il Signore vostro Dio.
Ik zal mijn grootheid en mijn heiligheid tonen en mij aan vele volken bekendmaken. Ze zullen beseffen dat ik de HEER ben.Io mostrerò la mia potenza e la mia santità e mi rivelerò davanti a genti numerose e sapranno che io sono il Signore.
Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne.
Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen.Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.
Kom tot inkeer, bega geen misdaden meer, anders brengt jullie schuld je ten val.Convertitevi e desistete da tutte le vostre iniquità, e l'iniquità non sarà più causa della vostra rovina.
Ik zal mijn grote naam, die door jullie bij die volken is ontwijd, weer aanzien verschaffen. Die volken zullen beseffen dat ik de HEER ben - spreekt God, de HEER. Ik zal ze laten zien dat ik heilig ben.Santificherò il mio nome grande, disonorato fra le genti, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le genti sapranno che io sono il Signore - parola del Signore Dio - quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi.
Ik zal mijn schapen en het land rondom mijn heuvel zegenen, en ik zal de regen op gezette tijden doen neerdalen. Het zal regen zijn die zegen geeft.Farò di loro e delle regioni attorno al mio colle una benedizione: manderò la pioggia a tempo opportuno e sarà pioggia di benedizione.
Wie goddeloos leeft, maar zich afkeert van de zonden die hij heeft begaan, zich houdt aan al mijn geboden, mij trouw is en het goede doet, zal zeker in leven blijven en niet sterven.Ma se il malvagio si ritrae da tutti i peccati che ha commessi e osserva tutti i miei decreti e agisce con giustizia e rettitudine, egli vivrà, non morirà.
Zeg daarom tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Wat ik besloten heb, zal niet worden uitgesteld! Alles wat ik zeg, zal gebeuren! – zo spreekt God, de HEER.”Ebbene, riferisci loro: Dice il Signore Dio: Non sarà ritardata più a lungo ogni mia parola: la parola che dirò l'eseguirò. Oracolo del Signore Dio.
Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android