DailyVerses.net
<

Ezechiël - NBV & RVR95

>
Lees dit bijbelboek online, klik hier om te lezen.

Ezechiël 1
Ezechiël 2
Ezechiël 3
Ezechiël 4
Ezechiël 5
Ezechiël 6
Ezechiël 7
Ezechiël 8
Ezechiël 9
Ezechiël 10
Ezechiël 11
Ezechiël 12
Ezechiël 13
Ezechiël 14
Ezechiël 15
Ezechiël 16
Ezechiël 17
Ezechiël 18
Ezechiël 19
Ezechiël 20
Ezechiël 21
Ezechiël 22
Ezechiël 23
Ezechiël 24
Ezechiël 25
Ezechiël 26
Ezechiël 27
Ezechiël 28
Ezechiël 29
Ezechiël 30
Ezechiël 31
Ezechiël 32
Ezechiël 33
Ezechiël 34
Ezechiël 35
Ezechiël 36
Ezechiël 37
Ezechiël 38
Ezechiël 39
Ezechiël 40
Ezechiël 41
Ezechiël 42
Ezechiël 43
Ezechiël 44
Ezechiël 45
Ezechiël 46
Ezechiël 47
Ezechiël 48

Bijbelteksten

« Ezechiël 18:32 »

NBV BGT NBG BB
X
RVR95
Want de dood van een mens geeft me geen vreugde – spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer en leef!Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová, el Señor. ¡Convertíos, pues, y viviréis!
‘Ik, de HEER, ben jullie God: onderhoud mijn wetten en regels, en leef ze na. Houd de sabbat in ere; dat zal voor jullie en mij het teken zijn waaraan te zien is dat ik, de HEER, jullie God ben.’Yo soy Jehová, vuestro Dios: andad en mis estatutos, guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios.
Ik zal mijn grootheid en mijn heiligheid tonen en mij aan vele volken bekendmaken. Ze zullen beseffen dat ik de HEER ben.Entonces seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová.
Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen.Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra.
Kom tot inkeer, bega geen misdaden meer, anders brengt jullie schuld je ten val.Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina.
Ik zal mijn schapen en het land rondom mijn heuvel zegenen, en ik zal de regen op gezette tijden doen neerdalen. Het zal regen zijn die zegen geeft.Y daré bendición a ellos y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo: lluvias de bendición serán.
Ik zal mijn grote naam, die door jullie bij die volken is ontwijd, weer aanzien verschaffen. Die volken zullen beseffen dat ik de HEER ben - spreekt God, de HEER. Ik zal ze laten zien dat ik heilig ben.Santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová, el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos.
Wie goddeloos leeft, maar zich afkeert van de zonden die hij heeft begaan, zich houdt aan al mijn geboden, mij trouw is en het goede doet, zal zeker in leven blijven en niet sterven.Pero si el impío se aparta de todos sus pecados que cometió, y guarda todos mis estatutos y actúa conforme al derecho y la justicia, de cierto vivirá: no morirá.
Zeg daarom tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Wat ik besloten heb, zal niet worden uitgesteld! Alles wat ik zeg, zal gebeuren! – zo spreekt God, de HEER.”Diles, por tanto: “Así ha dicho Jehová, el Señor: No se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová, el Señor.”
Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android