DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Geduld

«Wie geduldig is, geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is, stapelt… Spreuken 14:29»
Wie geduldig is, geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is, stapelt dwaasheid op dwaasheid.Il paziente ha grande prudenza, l'iracondo mostra stoltezza.
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto.
Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera.
Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.Con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore.
Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden.Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza.
Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.E non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo, a suo tempo mieteremo.
Beter een geduldig mens dan een vechtjas, beter zelfbeheersing dan een stad veroveren.Il paziente val più di un eroe, chi domina se stesso val più di chi conquista una città.
Blijf kalm en wacht op de HEER, erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat.Stà in silenzio davanti al Signore e spera in lui; non irritarti per chi ha successo, per l'uomo che trama insidie.
Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER.Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.
De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.Il Signore combatterà per voi, e voi starete tranquilli.
De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.Il Signore non ritarda nell'adempiere la sua promessa, come certuni credono; ma usa pazienza verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi.
Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en Hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza.
Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt.E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti ad esempio di Cristo Gesù.
Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang. Met tranen slapen we ’s avonds in, ’s morgens staan we juichend op.Perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera sopraggiunge il pianto e al mattino, ecco la gioia.
In de morgen, HEER, hoort U mijn stem, in de morgen wend ik mij tot U en wacht.Al mattino ascolta la mia voce; fin dal mattino t'invoco e sto in attesa.
En toch wacht de HEER op het ogenblik dat Hij jullie genadig kan zijn; toch zal Hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op Hem wacht.Eppure il Signore aspetta per farvi grazia, per questo sorge per aver pietà di voi, perché un Dio giusto è il Signore; beati coloro che sperano in lui!
Liefdevol en genadig is de HEER, Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore.
Toch heeft Christus Jezus zich juist over mij ontfermd om allereerst in mijn geval zijn grote geduld te tonen. Zo werd ik een voorbeeld voor allen die in Hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen.Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Gesù Cristo ha voluto dimostrare in me, per primo, tutta la sua magnanimità, a esempio di quanti avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna.
Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag.Una cosa però non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno solo.
Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà.
Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered.Ma chi persevererà sino alla fine, sarà salvato.
Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist.Annunzia la parola, insisti in ogni occasione opportuna e non opportuna, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e dottrina.
Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen.Verrò presto. Tieni saldo quello che hai, perché nessuno ti tolga la corona.
Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want Hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en bereid het onheil af te wenden.Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio, perchè egli è misericordioso e benigno, tardo all'ira e ricco di benevolenza e si impietosisce riguardo alla sventura.
Een rechtvaardige heeft vreugde te verwachten, een goddeloze hoeft op niets te hopen.L'attesa dei giusti finirà in gioia, ma la speranza degli empi svanirà.

Bijbeltekst van de dag

Voor de HEER wil ik zingen zolang ik leef,
een lied voor mijn God zolang ik besta.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Maar de Heer is trouw, Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Voor de HEER wil ik zingen zolang ik leef, een lied voor mijn God zolang ik besta.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...