DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

45 Bijbelteksten over Geld

« Hebreeën 13:5 »
Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: 'Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten'Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré.
In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen, gestage groei maakt rijk.Las riquezas de vanidad disminuirán; Pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta.
Tob jezelf niet af om rijk te worden, zet dat plan opzij.No te afanes por hacerte rico; Sé prudente, y desiste.
Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan.Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición.
Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.La bendición de Jehová es la que enriquece, Y no añade tristeza con ella.
Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust. Ook dat is enkel leegte.El que ama el dinero, no se saciará de dinero; y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad.
Eer de HEER met al je rijkdom, met het beste van de oogst.Honra a Jehová con tus bienes, Y con las primicias de todos tus frutos.
Beter een schamel bezit en ontzag voor de HEER dan grote rijkdom en veel onrust.Mejor es lo poco con el temor de Jehová, Que el gran tesoro donde hay turbación.
Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra.
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zo veel kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig, en wat wij u schenken komt uit uw hand.Porque ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos.
Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud, hoezeer is inzicht te verkiezen boven zilver.Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado; Y adquirir inteligencia vale más que la plata.
Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten.A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
Zijn heer zei tegen hem: 'Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.'Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.
Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb.Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí; No me des pobreza ni riquezas; Manténme del pan necesario.
Een mens heeft het verlangen goed te doen, je kunt beter arm dan onbetrouwbaar zijn.Contentamiento es a los hombres hacer misericordia; Pero mejor es el pobre que el mentiroso.
Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.Mejor es lo poco del justo, Que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados; Mas el que sostiene a los justos es Jehová.
Zodra je op rijkdom afvliegt, is die al verdwenen. Hij krijgt vleugels, plotseling, en vliegt als een arend weg.¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas Como alas de águila, y volarán al cielo.
Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom, waardering boven zilver en goud.De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, Y la buena fama más que la plata y el oro.
Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, rechtvaardigheid redt van de dood.Los tesoros de maldad no serán de provecho; Mas la justicia libra de muerte.
Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God.Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo.
Rijkdom helpt je niet op de dag dat God straft, rechtvaardigheid redt van de dood.No aprovecharán las riquezas en el día de la ira; Mas la justicia librará de muerte.
Een rijkaard denkt dat zijn bezit een vesting is, achter een muur waant hij zich veilig.Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, Y como un muro alto en su imaginación.
Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde, meer vreugde dan rijkdom en overvloed.Me he gozado en el camino de tus testimonios Más que de toda riqueza.
Vorige12Volgende
Bijbeltekst van de dag
Spreuken 19:14
Je huis en rijkdom erf je van je voorouders, maar een vrouw met inzicht krijg je van de HEER.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...