DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Geld

«Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u… Hebreeën 13:5»
Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues él dijo: «No te desampararé ni te dejaré.»
In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen, gestage groei maakt rijk.Las riquezas de vanidad disminuyen; el que recoge con mano laboriosa las aumenta.
Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan allerlei dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan.Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición.
Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella.
Tob jezelf niet af om rijk te worden, zet dat plan opzij.No te afanes por hacerte rico: sé prudente y desiste.
Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust. Ook dat is enkel leegte.El que ama el dinero no se saciará de dinero; y el que ama la riqueza no sacará fruto. También esto es vanidad.
Eer de HEER met al je rijkdom, met het beste van de oogst.Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos.
Beter een schamel bezit en ontzag voor de HEER dan grote rijkdom en veel onrust.Mejor es lo poco con el temor de Jehová, que un gran tesoro donde hay turbación.
Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want ook al heeft een mens nog zoveel, zijn leven bezit hij niet.’Y les dijo: —Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra.
Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud, hoezeer is inzicht te verkiezen boven zilver.Mejor es adquirir sabiduría que oro fino, y adquirir inteligencia vale más que la plata.
Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te staan? Alles is van U afkomstig, en wat wij U schenken komt uit uw hand.Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo, para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos.
Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers als rijkdom te stellen, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten.A los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.”Su señor le dijo: “Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor.”
Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb.Vanidad y mentira aparta de mí, y no me des pobreza ni riquezas, sino susténtame con el pan necesario.
Trouw is voor de mens het hoogste goed, je kunt beter arm dan onbetrouwbaar zijn.Una satisfacción es para el hombre hacer misericordia, y mejor es un pobre que un mentiroso.
Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados; mas el que sostiene a los justos es Jehová.
Want in een oogwenk is je geld verdwenen: het krijgt vleugels en vliegt weg als een arend.¿Has de poner tus ojos en las riquezas, que son nada? De cierto se hacen alas como de águila, y vuelan al cielo.
Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom, waardering boven zilver en goud.Más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama vale más que la plata y el oro.
Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores.
Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God.Pues por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio.
Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, rechtvaardigheid redt van de dood.Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte.
Rijkdom helpt je niet op de dag van Gods toorn, rechtvaardigheid redt van de dood.De nada servirán las riquezas en el día de la ira, pero la justicia librará de muerte.
Een rijkaard denkt dat zijn bezit een vesting is, achter een muur waant hij zich veilig.Las riquezas del rico son su ciudad fortificada; como un muro defensivo se las imagina.

Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde, meer vreugde dan rijkdom en overvloed.Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Wie geschenken uitdeelt, opent deuren voor zichzelf, hij verschaft zich toegang tot de machtigen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...