DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

77 Bijbelteksten over Geloof (2/4)

Nieuwe BijbelvertalingEnglish Standard Version
Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned.
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.So now faith, hope, and love abide, these three; but the greatest of these is love.
Ze antwoordden: 'Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.'And they said, “Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household.”
Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk.Be watchful, stand firm in the faith, act like men, be strong.
Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God.I write these things to you who believe in the name of the Son of God that you may know that you have eternal life.
Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood.So also faith by itself, if it does not have works, is dead.
Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid.Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity.
'Dit moet u voor God doen: geloven in hem die hij gezonden heeft,' antwoordde Jezus.Jesus answered them, “This is the work of God, that you believe in him whom he has sent.”
Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God.
Hij antwoordde: ‘Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.’He said to them, “Because of your little faith. For truly, I say to you, if you have faith like a grain of mustard seed, you will say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it will move, and nothing will be impossible for you.”
Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt.We ought always to give thanks to God for you, brothers, as is right, because your faith is growing abundantly, and the love of every one of you for one another is increasing.
'Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,' zo zegt de Schrift.Whoever believes in me, as the Scripture has said, ‘Out of his heart will flow rivers of living water.’
Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.
Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ.
Want de Schrift zegt: ‘Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’For the Scripture says, “Everyone who believes in him will not be put to shame.”
Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.Truly, I say to you, whoever says to this mountain, ‘Be taken up and thrown into the sea,’ and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him.
Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd.Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called and about which you made the good confession in the presence of many witnesses.
Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing; it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast.
Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen.For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love.
Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’Jesus said to him, “Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet have believed.”
Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden.For it has been granted to you that for the sake of Christ you should not only believe in him but also suffer for his sake.
Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf.For since we believe that Jesus died and rose again, even so, through Jesus, God will bring with him those who have fallen asleep.
Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst.But godliness with contentment is great gain.
Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.Because, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
Maar de Schrift heeft alles in de macht van de zonde gelegd, zodat de belofte kon worden gegeven op grond van geloof in Jezus Christus, aan wie op hem vertrouwen.But the Scripture imprisoned everything under sin, so that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe.
Bijbeltekst van de dag
Psalmen 103:13
Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...