DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

95 Bijbelteksten over God (3/4)

BasisBijbelNew Internation Version
Ik zal laten zien hoe machtig Ik ben. Ik zal laten zien wie Ik ben. De volken zullen dat zien en ze zullen beseffen dat Ik de Heer ben.And so I will show my greatness and my holiness, and I will make myself known in the sight of many nations. Then they will know that I am the Lord.
Wat moeten we dan nog zeggen? Als God vóór ons is, wie kan ons dan nog kwaad doen?What, then, shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us?
Lieve broeders en zusters, als God zóveel van ons houdt, moeten wij ook van elkaar houden.Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another.
Vanuit de hemel hoorde ik een stem luid zeggen: "Dit is de plaats waar God voortaan bij de mensen zal wonen. Zij zullen zijn volk zijn en God Zelf zal bij hen zijn. Hij zal hun God zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afvegen. En de dood zal er niet meer zijn. Niemand zal nog verdrietig zijn, treuren of pijn hebben. Want de eerste dingen zijn voorbij."And I heard a loud voice from the throne saying, “Look! God’s dwelling place is now among the people, and he will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. ‘He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death’ or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away.”
Maar vergeet niet, lieve broeders en zusters, dat één dag bij de Heer is als duizend jaar, en dat duizend jaar is als één dag.But do not forget this one thing, dear friends: With the Lord a day is like a thousand years, and a thousand years are like a day.
Er is geen andere God dan de Heer! Er is geen andere rots dan onze God!For who is God besides the Lord? And who is the Rock except our God?
Wat zijn Gods wijsheid en kennis toch onbegrijpelijk groot! Wat is het moeilijk om zijn plannen te begrijpen en zijn daden uit te leggen!Oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God! How unsearchable his judgments, and his paths beyond tracing out!
In het begin was het Woord er. Het Woord was bij God, en het Woord was God Zelf.In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Zou iemand zich zó kunnen verbergen dat Ik hem niet zou zien? zegt de Heer. Ik ben toch overal in de hemel en overal op de aarde? zegt de Heer.“Who can hide in secret places so that I cannot see them?” declares the Lord. “Do not I fill heaven and earth?” declares the Lord.
Denk er dus goed om dat de Heer de enige God is in de hemel daarboven en op de aarde hier beneden. Er is geen andere God.Acknowledge and take to heart this day that the Lord is God in heaven above and on the earth below. There is no other.
Gods Geest die in ons is, laat onze eigen geest weten dat we kinderen van God zijn.The Spirit himself testifies with our spirit that we are God’s children.
Toen zei hij: "Dit is een boodschap van de Heer voor Zerubbabel. Het betekent: niet door kracht of geweld, maar door mijn Geest, zegt de Heer van de hemelse legers."So he said to me, “This is the word of the Lord to Zerubbabel: ‘Not by might nor by power, but by my Spirit,’ says the Lord Almighty.”
U zal goed voor ons zijn. Daardoor zullen alle mensen op aarde diep ontzag voor U hebben.May God bless us still, so that all the ends of the earth will fear him.
Jonge leeuwen lijden soms honger. Maar mensen die op de Heer vertrouwen, komen niets tekort.The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing.
Want: "Iedereen die de Heer aanbidt, zal worden gered."For, “Everyone who calls on the name of the Lord will be saved.”
De Heer is als een sterke toren. Rechtvaardige mensen rennen daarheen en zijn veilig.The name of the Lord is a fortified tower; the righteous run to it and are safe.
En de Heer zal Koning worden van de hele aarde. In die tijd zal de Heer de Enige zijn. Hij zal Eén zijn.The Lord will be king over the whole earth. On that day there will be one Lord, and his name the only name.
Iedereen moet gehoorzaam zijn aan de overheid. Want de overheid is iets dat door God is bedacht en elke overheid is door God ingesteld.Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God.
Heer, U bent voor eeuwig Koning. U zal door alle eeuwen heen blijven regeren.You, Lord, reign forever; your throne endures from generation to generation.
Het eeuwige leven is dat de mensen U kennen, de enige echte God, en Jezus Christus die U heeft gestuurd.Now this is eternal life: that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent.
Zoals een hert hevig verlangt naar water, zo verlang ik hevig naar U, God.As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God.
Maar in alle moeilijkheden zijn we meer dan overwinnaars, dankzij Hem die van ons houdt.No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us.
Wie heeft dat gedaan en wie liet dat gebeuren? Ik, de Heer, die de mensen vanaf het begin heb gemaakt. Ik, de Heer, die de Eerste en de Laatste ben en voor eeuwig Dezelfde.Who has done this and carried it through, calling forth the generations from the beginning? I, the Lord—with the first of them and with the last—I am he.
Op datzelfde moment kwam er een stralende wolk om hen heen. En een stem zei vanuit de wolk: "Dit is mijn Zoon, van wie Ik heel veel houd. Ik ben erg blij met Hem. Luister naar Hem."While he was still speaking, a bright cloud covered them, and a voice from the cloud said, “This is my Son, whom I love; with him I am well pleased. Listen to him!”
Het is heerlijk voor een volk als de Heer zijn God is. Het is heerlijk voor een land als het door Hem is uitgekozen om zijn eigendom te zijn.Blessed is the nation whose God is the Lord, the people he chose for his inheritance.
Bijbeltekst van de dag
Wees niet hebzuchtig, maar wees tevreden met wat jullie hebben. Want God heeft gezegd: "Ik zal je nooit in de steek laten. Ik zal je nooit verlaten."
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...