DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

95 Bijbelteksten over God (4/4)

BasisBijbelNew Internation Version
Jezus antwoordde: "God wil dat jullie geloven in de Man die Hij heeft gestuurd."Jesus answered, “The work of God is this: to believe in the one he has sent.”
De aarde is van de Heer, met alles wat daarop is. De hele wereld is van Hem, met alle mensen die er wonen.The earth is the Lord’s, and everything in it, the world, and all who live in it.
En God zei: "Laten We mensen maken, mensen die op Ons lijken. Ze zullen heel erg op Ons lijken. Ze moeten zorgen voor de vissen in de zee, de vogels in de lucht, het vee, de kruipende dieren en voor de hele aarde."Then God said, “Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground.”
Dit is de boodschap die we van Hem hebben gehoord en die we aan jullie bekend maken: God is licht. Er is in Hem helemaal geen duisternis.This is the message we have heard from him and declare to you: God is light; in him there is no darkness at all.
God zal jullie nooit in de steek laten. Hij heeft jullie geroepen om één te zijn met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus.God is faithful, who has called you into fellowship with his Son, Jesus Christ our Lord.
En God maakte de mens. Hij maakte hem zó, dat hij heel veel op Hem leek. De mens leek heel erg op Hem. Hij maakte een man en een vrouw.So God created mankind in his own image, in the image of God he created them; male and female he created them.
Als jullie gehoorzaam doen wat Hij vraagt, blijven jullie één met Hem en Hij met jullie. En we weten dat Hij één met ons is, doordat Hij ons zijn Geest heeft gegeven.The one who keeps God’s commands lives in him, and he in them. And this is how we know that he lives in us: We know it by the Spirit he gave us.
Hij laat dingen zien die tot dan toe verborgen waren. Hij weet wat er in het donker verborgen is, want bij Hem is alles licht.He reveals deep and hidden things; he knows what lies in darkness, and light dwells with him.
Ik ben blij met U en ik juich voor U. Ik zing voor U, de Allerhoogste God!I will be glad and rejoice in you; I will sing the praises of your name, O Most High.
Wij kunnen de Almachtige God niet zien en niet begrijpen. Hij is machtig en rechtvaardig.The Almighty is beyond our reach and exalted in power; in his justice and great righteousness, he does not oppress.
Voor U zijn duizend jaar niet meer dan één enkele dag. Want in een oogwenk zijn ze voorbij.A thousand years in your sight are like a day that has just gone by, or like a watch in the night.
Hij die in de hemel zijn paleis gebouwd heeft, Hij die de hemel als een koepel over de aarde heeft gezet, Hij die het water van de zee heeft geroepen en heeft uitgegoten over de aarde – is de Heer.He builds his lofty palace in the heavens and sets its foundation on the earth; he calls for the waters of the sea and pours them out over the face of the land— the Lord is his name.
Maar Ik zal laten zien wie Ik ben. Ik zal laten zien dat Ik de heilige God ben, Ík die door júllie voor schut gezet ben. Dan zullen de volken beseffen dat Ik de Heer ben.I will show the holiness of my great name, which has been profaned among the nations, the name you have profaned among them. Then the nations will know that I am the Lord, declares the Sovereign Lord, when I am proved holy through you before their eyes.
Er is geen andere God dan de Heer! Er is geen andere rots dan onze God!For who is God besides the Lord? And who is the Rock except our God?
Luister, Israël, de Heer is onze God. De Heer is Eén. Houd van Hem met je hele hart, je hele ziel en alles wat je hebt.Hear, O Israel: The Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength.
Maar Ik ben jullie Heer God. Dat ben Ik al vanaf de dag dat Ik jullie uit Egypte bevrijdde. Daarom mogen jullie geen andere goden hebben. Want er is geen andere Redder.But I have been the Lord your God ever since you came out of Egypt. You shall acknowledge no God but me, no Savior except me.
En nu heeft God aan óns zijn plan bekend gemaakt door zijn Geest. Want Gods Geest weet alles. Hij weet ook de diepste gedachten en plannen van God.These are the things God has revealed to us by his Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God.
Ik bid dat de Heer Jezus Christus in alles goed voor jullie zal zijn. Ook dat jullie vol zullen zijn van de liefde van God en dat de Heilige Geest jullie in alles zal helpen.May the grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.
Jullie moeten je precies aan deze regels houden. Want Ik ben de Heer.Keep my commands and follow them. I am the Lord.
Voor de Koning van alle eeuwen, de God die wij niet kunnen zien en die nooit sterft, de enige ware God, voor Hem is alle eer en alle macht en majesteit, voor eeuwig! Amen! Zo is het!Now to the King eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory for ever and ever. Amen.
Vorige1234Volgende
Bijbeltekst van de dag
Gehoorzaam God van harte. Dan zal Hij jullie eren als daarvoor het juiste moment is gekomen.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...