DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over God

De Here, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel.O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você; com o seu amor a renovará, ele se regozijará em você com brados de alegria.
Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso! Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar.
Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: Não tema; eu o ajudarei.
En dan zult gij daar de Here, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma.
Wie heb ik (nevens U) in de hemel? Nevens U begeer ik niets op aarde.A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti.
Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U.Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti.
Want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting, en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden.Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza; por amor do teu nome, conduze-me e guia-me.
O Here, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.Senhor, tu és o meu Deus; eu te exaltarei e louvarei o teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas há muito planejadas.
Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.Tudo posso naquele que me fortalece.
Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.Nós amamos porque ele nos amou primeiro.
Daarom zijt Gij groot, Here Here, want niemand is U gelijk en geen God is er behalve Gij naar al wat wij met onze oren gehoord hebben.Quão grande és tu, ó Soberano Senhor! Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos.
Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God.Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo.
Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt.Provem, e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia!
En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele.
Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op.Levante-se, refulja! Porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você.
Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.Não se deixem enganar: de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá.
Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de Here welgevallen verkregen.Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor.
Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.Ninguém jamais viu a Deus; se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós.
Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.“Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos”, declara o Senhor.
Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan (ook) God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben.Se alguém afirmar: “Eu amo a Deus”, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê.
Er is niemand heilig gelijk de Here, want niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze God.Não há ninguém santo como o Senhor; não há outro além de ti; não há rocha alguma como o nosso Deus.
Ik heb tot de Here gezegd: Gij zijt mijn Here, ik heb geen goed buiten U.Ao Senhor declaro: “Tu és o meu Senhor; não tenho bem nenhum além de ti”.
Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará.
Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: Alegrem-se!
Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here, uw God, u geven zal.Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá.

Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.A relva murcha, e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre.

Bijbeltekst van de dag

En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...