DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over God

«De HEER, je God, zal in je midden zijn, hij is de… Sefanja 3:17»
De HEER, je God, zal in je midden zijn, hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal hij zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je jubelen.Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá.
Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?
Want ik ben de HEER, je God, ik neem je bij je rechterhand en zeg je: Wees niet bang, ik zal je helpen.Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj se, já jsem tvá pomoc.‘
Maar ten slotte zult u de HEER, uw God, weer zoeken, en hem ook vinden, als u hem tenminste met hart en ziel zoekt.Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší.
Wie buiten u heb ik in de hemel? Naast u wens ik geen ander op aarde.Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení.
In mijn bangste uur vertrouw ik op u.Přichází den strachu, já však doufám v tebe.
U bent mijn rots, mijn vesting, u zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam.Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli.
HEER, u bent mijn God. Ik zal u hulde bewijzen, uw naam loven. Want wonderbaarlijk zijn uw daden, u hebt uw beleid sinds mensenheugenis trouw en betrouwbaar uitgevoerd.Hospodine, ty jsi můj Bůh! Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci, tvé odvěké úradky jsou věrná pravda.
Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.
Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.
Daarom bent u groot, HEER, mijn God. Het is zoals ons altijd is voorgehouden: zoals u is er geen, er bestaat geen andere god dan u.Vždyť jsi tak veliký, Hospodine Bože. Není žádného jako ty, není Boha kromě tebe, podle toho všeho, co jsme na vlastní uši slyšeli.
Elk huis heeft zijn bouwer, maar God is de bouwer van alles.Každý dům někdo staví; ten, kdo postavil vše, je Bůh.
Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt.Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.
Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.
Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER.Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.
Want wie mij vindt, vindt het leven, en ontvangt de gunst van de HEER.Vždyť ten, kdo mě nalézá, nalezl život a došel u Hospodina zalíbení.
Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.
Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.
Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft.Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.
Geen is er heilig als de HEER, er is geen andere god dan u, geen rots is er als onze God.Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh.
Ik zeg tot de HEER: ‘U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat u te boven.’Pravím Hospodinu: „Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není.“
Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen.Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.
Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!
Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.

Bijbeltekst van de dag

Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,
hoe aan uw blikken ontkomen?
Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.

Willekeurige Bijbeltekst

Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...