DailyVerses.net

95 Bijbelteksten over God (2/4)

« Jesaja 40:8 »

NBV BGT NBG BB
X
NIV
Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.The grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever.
Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, ik zal niet wankelen.My salvation and my honor depend on God; he is my mighty rock, my refuge.
Ik ben de HEER, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is?I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me?
Je kent de wegen van de wind niet, je kent het kind dat in de moederschoot groeit niet, zo ken je ook de daden niet van God, die alles maakt.As you do not know the path of the wind, or how the body is formed in a mother’s womb, so you cannot understand the work of God, the Maker of all things.
Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength.
Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith.
Besef dus goed: alleen de HEER, uw God, is God en hij houdt woord; hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die hem liefheeft en die doet wat hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.Know therefore that the Lord your God is God; he is the faithful God, keeping his covenant of love to a thousand generations of those who love him and keep his commandments.
'Ik ben de alfa en de omega,' zegt God, de Heer, 'ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.'“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is, and who was, and who is to come, the Almighty.”
De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.The Lord will vindicate me; your love, Lord, endures forever— do not abandon the works of your hands.
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Ook dit vindt zijn oorsprong bij de HEER van de hemelse machten: zijn beleid is wonderbaarlijk en hij volvoert het in grote wijsheid.All this also comes from the Lord Almighty, whose plan is wonderful, whose wisdom is magnificent.
Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus.
Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.Whoever does not love does not know God, because God is love.
Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel.One thing I ask from the Lord, this only do I seek: that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek him in his temple.
Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?What, then, shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us?
Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.Look to the Lord and his strength; seek his face always.
Het oog van de HEER rust op wie hem vrezen en hopen op zijn trouw.But the eyes of the Lord are on those who fear him, on those whose hope is in his unfailing love.
Onze hulp is de naam van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.Our help is in the name of the Lord, the Maker of heaven and earth.
Nog voor de bergen waren geboren, voor u aarde en land had gebaard – u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.Before the mountains were born or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting you are God.
En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader.And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose.
'Staak de strijd, en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.'He says, “Be still, and know that I am God; I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth.”
Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.You adulterous people, don’t you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God.
Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt: dat een groot volk in leven blijft.You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives.
Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest.This is how we know that we live in him and he in us: He has given us of his Spirit.

Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.Finally, be strong in the Lord and in his mighty power.
Vorige1234Volgende

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android