DailyVerses.net

95 Bijbelteksten over God (3/4)

« Efeziërs 6:10 »

NBV BGT NBG BB
X
NIV
Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.Finally, be strong in the Lord and in his mighty power.
Wees u er daarom van bewust en laat goed tot u doordringen dat de HEER de enige God is, boven in de hemel en hier beneden op de aarde; een ander is er niet.Acknowledge and take to heart this day that the Lord is God in heaven above and on the earth below. There is no other.
Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; als de HEER de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde.Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain.
Ik zal mijn grootheid en mijn heiligheid tonen en mij aan vele volken bekendmaken. Ze zullen beseffen dat ik de HEER ben.And so I will show my greatness and my holiness, and I will make myself known in the sight of many nations. Then they will know that I am the Lord.
Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’And I heard a loud voice from the throne saying, “Look! God’s dwelling place is now among the people, and he will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. ‘He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death’ or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away.”
Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen.The earth is the Lord’s, and everything in it, the world, and all who live in it.
Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another.
Toen zei hij: 'Luister, dit zegt de HEER over Zerubbabel: Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen - zegt de HEER van de hemelse machten - maar met de hulp van mijn geest.'So he said to me, “This is the word of the Lord to Zerubbabel: ‘Not by might nor by power, but by my Spirit,’ says the Lord Almighty.”
De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.The name of the Lord is a fortified tower; the righteous run to it and are safe.
Wie anders is God dan de HEER, wie anders een rots dan onze God?For who is God besides the Lord? And who is the Rock except our God?
'Als iemand zich verbergt, zou ik hem dan niet zien?' spreekt de HEER. 'Ben ik niet overal, in de hemel en op aarde?' spreekt de HEER.“Who can hide in secret places so that I cannot see them?” declares the Lord. “Do not I fill heaven and earth?” declares the Lord.
Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen.Oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God! How unsearchable his judgments, and his paths beyond tracing out!
Want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’For, “Everyone who calls on the name of the Lord will be saved.”
De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.The Spirit himself testifies with our spirit that we are God’s children.
Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag.But do not forget this one thing, dear friends: With the Lord a day is like a thousand years, and a thousand years are like a day.
Jonge leeuwen lopen hongerig rond, wie de HEER zoekt, ontbreekt het aan niets.The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing.
Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad.No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us.
Moge God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor hem heeft tot aan de einden der aarde.May God bless us still, so that all the ends of the earth will fear him.
Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis.This is the message we have heard from him and declare to you: God is light; in him there is no darkness at all.
Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.Now this is eternal life: that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent.
God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.God is faithful, who has called you into fellowship with his Son, Jesus Christ our Lord.
Wie heeft dat tot stand gebracht? Wie roept de generaties vanaf het begin? Ik, de HEER, ik was de eerste en ook bij de laatsten zal ik zijn.Who has done this and carried it through, calling forth the generations from the beginning? I, the Lord—with the first of them and with the last—I am he.
En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam.The Lord will be king over the whole earth. On that day there will be one Lord, and his name the only name.
Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld.Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God.
Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God.As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God.

Maar u, HEER, zetelt voor eeuwig,
uw troon staat vast van geslacht op geslacht.
You, LORD, reign forever;
your throne endures from generation to generation.
Vorige1234Volgende
Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android