DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over het Hart

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida.
Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens.Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós.
Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? “Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras.”
Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e jóias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranqüilo, o que é de grande valor para Deus.
Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração.
Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos.
Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável.
Doch de Here zeide tot Samuël: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.O Senhor, contudo, disse a Samuel: “Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração”.
Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apóie em seu próprio entendimento; reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas.
Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen.Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem; prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens, e boa reputação.
Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.Respondeu Jesus: ‘Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento’.
Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.Deleite-se no Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu coração.
Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.
Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos.
Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet en uw hart beware mijn geboden, want lengte van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen.Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz.
En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.
Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês; tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne.
Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína.
Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor!
Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen.Eu te busco de todo o coração; não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos.
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria.
Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha Rocha e meu Resgatador!
Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden.Só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas.
Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam!
Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: ‘Levante-se e atire-se no mar’, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito.

Ik zal U loven in oprechtheid des harten, wanneer ik uw rechtvaardige verordeningen leer.Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...