DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over het Hart

«Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is… Spreuken 4:23»
Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie.
Zoals water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens.Regardez dans l’eau : vous verrez votre propre visage s’y réfléchir. Sondez le cœur d’un homme : vous verrez s’y réfléchir votre propre cœur.
Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.Le cœur est tortueux |plus que toute autre chose, et il est incurable, qui pourrait le connaître ? Moi, l’Eternel, |moi, je sonde les cœurs, je scrute le tréfonds de l’être pour donner à chacun |ce que lui auront valu sa conduite et les effets |de ses agissements.
Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht.Que votre parure ne soit pas extérieure : cheveux habilement tressés, bijoux en or, toilettes élégantes, mais la parure cachée de l’être intérieur : la beauté impérissable d’un esprit doux et paisible, à laquelle Dieu attache un grand prix.
Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur.
Moge hij geven wat uw hart verlangt, en al uw plannen doen slagen.Qu’il daigne t’accorder |ce que ton cœur souhaite ! Qu’il fasse s’accomplir |tout ce que tu projettes !
Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.O Dieu, crée en moi |un cœur pur ! Renouvelle en moi |un esprit bien disposé !
Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’Mais l’Eternel lui dit : Ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n’est pas lui que j’ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L’homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l’Eternel regarde au cœur.
Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.Mets ta confiance en l’Eternel de tout ton cœur, et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin.
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden.Que l’amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut ; attache-les autour de ton cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur, et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes, tu auras la réputation d’être un homme de bon sens.
Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.’Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.
Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt.En Dieu, mets ta joie et il comblera |les vœux de ton cœur.
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur.
Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam.Un cœur joyeux est un excellent remède, mais l’esprit déprimé mine la santé.
Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast. Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk.Mon fils, n’oublie pas l’éducation que je t’ai donnée et que ton cœur retienne mes préceptes, car ils rallongeront tes jours et ajouteront des années à la durée de ta vie et t’assureront le bonheur.
Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.Que chacun donne ce qu’il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie.
Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau, j’enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair.
Een wijze doet wat hem geboden wordt, een bedrieger komt ten val.Un esprit sage prend à cœur les préceptes, mais le bavard insensé est l’artisan de sa propre perte.
Allen die uw hoop vestigt op de HEER: wees sterk en houd moed.Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez |à l’Eternel.
Met heel mijn hart heb ik u gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden.Je veux te plaire |de tout mon cœur, ne permets pas que je dévie |de tes commandements !
Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.Oh ! Apprends-nous |à bien compter nos jours, afin que notre cœur |acquière la sagesse !
Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, HEER, mijn rots, mijn bevrijder.Veuille agréer mes paroles, et la méditation de mon cœur, ô Eternel, mon Rocher, |mon Libérateur.
Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.Ceux qui sont abattus, |il les guérit. Il panse leurs blessures !
Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.Heureux les hommes |qui suivent ses préceptes et cherchent à lui plaire |de tout leur cœur.
Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.Vraiment, je vous l’assure, si quelqu’un dit à cette colline : « Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer », sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu’il dit va se réaliser, la chose s’accomplira pour lui.

Ik zal u loven met een oprecht hart als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.Je te célébrerai |dans la droiture de mon cœur en étudiant |tes justes articles de droit.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,
zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.

Willekeurige Bijbeltekst

Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...