DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over het Hart

«Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is… Spreuken 4:23»
Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Zoals water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens.Como el rostro en el agua es reflejo del rostro, así el hombre se refleja en el corazón del hombre.
Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? ¡Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras!
Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht.Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios.
Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
Moge Hij geven wat uw hart verlangt, en al uw plannen doen slagen.Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus planes.
Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.¡Crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí!
Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’Pero Jehová respondió a Samuel: —No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él hará derechas tus veredas.
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden.Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad: átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres.
Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.’Jesús le dijo: —“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.”
Zoek je geluk bij de HEER, Hij zal geven wat je hart verlangt.Deléitate asimismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón.
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam.El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos.
Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast. Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk.Hijo mío, no te olvides de mi Ley, y que tu corazón guarde mis mandamientos, porque muchos días y años de vida y de paz te aumentarán.
Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre.
Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
Een wijze laat zich gezeggen, een blaaskaak komt ten val.El de corazón sabio recibe los mandamientos, mas el de labios necios va a su ruina.
U die uw hoop vestigt op de HEER: wees allen sterk en houd moed.Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón.
Met heel mijn hart heb ik U gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden.Con todo mi corazón te he buscado; no me dejes desviar de tus mandamientos.
Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría.
Laten de woorden van mijn mond U behagen, de overpeinzingen van mijn hart U bekoren, HEER, mijn rots, mijn bevrijder.¡Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, roca mía y redentor mío!
Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas.
Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, Hem zoeken met heel hun hart.Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan.
Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: “Quítate y arrójate en el mar”, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho.

Ik zal U loven met een oprecht hart als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...