DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over het Hart

«Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is… Spreuken 4:23»
Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie.
Zoals water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens.Tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme.
Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Eternel, j’explore le cœur, j’examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements.
Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht.Que votre parure ne soit pas une parure extérieure – cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants – mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu.
Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur.
Moge Hij geven wat uw hart verlangt, en al uw plannen doen slagen.Qu’il te donne ce que ton cœur désire et qu’il accomplisse tous tes projets!
Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.O Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé!
Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’Mais l'Eternel dit à Samuel: «Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l’Eternel n’a pas le même regard que l’homme: l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Eternel regarde au cœur.»
Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.Confie-toi en l'Eternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence! Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits.
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden.Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas: attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes.
Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.’Jésus lui répondit: «Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée
Zoek je geluk bij de HEER, Hij zal geven wat je hart verlangt.Fais de l’Eternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire.
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.
Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam.Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os.
Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast. Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk.Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix.
Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie.
Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair.
Een wijze laat zich gezeggen, een blaaskaak komt ten val.L'homme au cœur sage fait bon accueil aux commandements, mais celui qui parle comme un fou court à sa perte.
U die uw hoop vestigt op de HEER: wees allen sterk en houd moed.Fortifiez-vous et que votre cœur s’affermisse, vous tous qui espérez en l’Eternel!
Met heel mijn hart heb ik U gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden.Je te cherche de tout mon cœur: ne me laisse pas m’égarer loin de tes commandements!
Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse!
Laten de woorden van mijn mond U behagen, de overpeinzingen van mijn hart U bekoren, HEER, mijn rots, mijn bevrijder.Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur, Eternel, mon rocher, toi qui me rachètes!
Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et panse leurs blessures.
Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, Hem zoeken met heel hun hart.Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur.
Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ‘Retire-toi de là et jette-toi dans la mer’, et s'il ne doute pas dans son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.

Ik zal U loven met een oprecht hart als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.Je te louerai avec un cœur droit en étudiant tes justes sentences.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Onderwerp u dus nederig aan Gods grote macht, dan zal Hij u op de bestemde tijd verheffen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...