DailyVerses.net
<

Jeremia - NBG & RVR95

>
Lees dit bijbelboek online, klik hier om te lezen.

Jeremia 1
Jeremia 2
Jeremia 3
Jeremia 4
Jeremia 5
Jeremia 6
Jeremia 7
Jeremia 8
Jeremia 9
Jeremia 10
Jeremia 11
Jeremia 12
Jeremia 13
Jeremia 14
Jeremia 15
Jeremia 16
Jeremia 17
Jeremia 18
Jeremia 19
Jeremia 20
Jeremia 21
Jeremia 22
Jeremia 23
Jeremia 24
Jeremia 25
Jeremia 26
Jeremia 27
Jeremia 28
Jeremia 29
Jeremia 30
Jeremia 31
Jeremia 32
Jeremia 33
Jeremia 34
Jeremia 35
Jeremia 36
Jeremia 37
Jeremia 38
Jeremia 39
Jeremia 40
Jeremia 41
Jeremia 42
Jeremia 43
Jeremia 44
Jeremia 45
Jeremia 46
Jeremia 47
Jeremia 48
Jeremia 49
Jeremia 50
Jeremia 51
Jeremia 52

Bijbelteksten


NBV BGT NBG BB
X
RVR95
Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is; hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.¡Bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza está puesta en Jehová!, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto.
Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen.Entonces me invocaréis. Vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé.
Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?Yo soy Jehová, Dios de todo ser viviente, ¿acaso hay algo que sea difícil para mí?
Ach, Here Here, zie, Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht en uw uitgestrekte arm; niets zou te wonderlijk zijn voor U.¡Ah, Señor Jehová!, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada hay que sea difícil para ti.
Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? ¡Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras!
Genees mij, Here, dan zal ik genezen zijn; help mij, dan zal ik geholpen zijn, want Gij zijt mijn lof.Sáname, Jehová, y quedaré sano; sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza.
Zo zegt de Here: Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij willen die niet gaan.Así dijo Jehová: «Paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma.» Mas dijeron: «¡No andaremos!»
Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Gij, Here, onthoud mij uw erbarming niet; uw goedertierenheid en uw waarheid mogen mij bestendig bewaren.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android