DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Jezus

«Jezus keek hen aan en zei: 'Bij mensen is dat onmogelijk, maar… Marcus 10:27»
Jezus keek hen aan en zei: 'Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.'Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but not with God; all things are possible with God.”
Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God.
Jezus zei tegen haar: 'Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?'Then Jesus said, “Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?”
Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God.
Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus.
Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en ik zijn één.I give them eternal life, and they shall never perish; no one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all; no one can snatch them out of my Father’s hand. I and the Father are one.
Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities; the punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed.
Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved.
Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.For where two or three gather in my name, there am I with them.
En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven.This is how God showed his love among us: He sent his one and only Son into the world that we might live through him.
Jezus zei: 'Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.'Jesus replied, “What is impossible with man is possible with God.”
Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft.But thanks be to God! He gives us the victory through our Lord Jesus Christ.
Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.My command is this: Love each other as I have loved you.
Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard.Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me.
Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.If you declare with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus.And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus.
De genade van de Heer Jezus Christus zij met u.The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit.
Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect.
En ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.And walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God.
Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd.Surely he took up our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God, stricken by him, and afflicted.
De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.The grace of the Lord Jesus be with God’s people. Amen.
Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.For we are God’s handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do.
Ik verzeker jullie: wie iemand ontvangt die door mij gezonden is ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft.Very truly I tell you, whoever accepts anyone I send accepts me; and whoever accepts me accepts the one who sent me.
Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace. And be thankful.
Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others.

Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus.
Vorige12...7Volgende

Bijbeltekst van de dag

Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.'

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...