DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Leren

«我 要 教 導 你 , 指 示 你 當 行 的… 詩 篇 32:8»
Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u.我 要 教 導 你 , 指 示 你 當 行 的 路 ; 我 要 定 睛 在 你 身 上 勸 戒 你 。
Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn.你 們 在 我 身 上 所 學 習 的 , 所 領 受 的 , 所 聽 見 的 , 所 看 見 的 , 這 些 事 你 們 都 要 去 行 , 賜 平 安 的 神 就 必 與 你 們 同 在 。
Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.所 以 , 你 們 該 彼 此 勸 慰 , 互 相 建 立 , 正 如 你 們 素 常 所 行 的 。
De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis, dwazen verachten wijsheid en vermaning.敬 畏 耶 和 華 是 知 識 的 開 端 ; 愚 妄 人 藐 視 智 慧 和 訓 誨 。
HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden.耶 和 華 啊 , 求 你 將 你 的 道 指 示 我 , 將 你 的 路 教 訓 我 !
Mijn zoon, verwerp de vermaning van de HEERE niet en heb geen afkeer van Zijn bestraffing. Want de HEERE straft wie Hij liefheeft, zoals een vader doet met de zoon die hij goedgezind is.我 兒 , 你 不 可 輕 看 耶 和 華 的 管 教 , 也 不 可 厭 煩 他 的 責 備 ; 因 為 耶 和 華 所 愛 的 , 他 必 責 備 , 正 如 父 親 責 備 所 喜 愛 的 兒 子 。
Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.當 用 各 樣 的 智 慧 , 把 基 督 的 道 理 豐 豐 富 富 的 存 在 心 裡 , 用 詩 章 、 頌 詞 、 靈 歌 , 彼 此 教 導 , 互 相 勸 戒 , 心 被 恩 感 , 歌 頌 神 。
Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag.求 你 以 你 的 真 理 引 導 我 , 教 訓 我 , 因 為 你 是 救 我 的 神 。 我 終 日 等 候 你 。
Wie vermaning liefheeft, heeft kennis lief, maar wie bestraffing haat, is onverstandig.喜 愛 管 教 的 , 就 是 喜 愛 知 識 ; 恨 惡 責 備 的 , 卻 是 畜 類 。
Ik onderwijs je in de weg van de wijsheid en laat je in de rechte sporen treden.我 已 指 教 你 走 智 慧 的 道 , 引 導 你 行 正 直 的 路 。
Leer mij Uw welbehagen te doen, want U bent mijn God. Laat Uw goede Geest mij leiden in een geëffend land.求 你 指 教 我 遵 行 你 的 旨 意 , 因 你 是 我 的 神 。 你 的 靈 本 為 善 ; 求 你 引 我 到 平 坦 之 地 。
Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.我 心 裡 柔 和 謙 卑 , 你 們 當 負 我 的 軛 , 學 我 的 樣 式 ; 這 樣 , 你 們 心 裡 就 必 得 享 安 息 。 因 為 我 的 軛 是 容 易 的 , 我 的 擔 子 是 輕 省 的 。
Goed en waarachtig is de HEERE, daarom onderwijst Hij zondaars in de weg. Hij leidt zachtmoedigen in het recht, Hij leert zachtmoedigen Zijn weg.耶 和 華 是 良 善 正 直 的 , 所 以 他 必 指 示 罪 人 走 正 路 。 他 必 按 公 平 引 領 謙 卑 人 , 將 他 的 道 教 訓 他 們 。
En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen – en die zalving is waar en is geen leugen – en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in Hem blijven.你 們 從 主 所 受 的 恩 膏 常 存 在 你 們 心 裡 , 並 不 用 人 教 訓 你 們 , 自 有 主 的 恩 膏 在 凡 事 上 教 訓 你 們 。 這 恩 膏 是 真 的 , 不 是 假 的 ; 你 們 要 按 這 恩 膏 的 教 訓 住 在 主 裡 面 。
Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.所 以 , 你 們 要 去 , 使 萬 民 作 我 的 門 徒 , 奉 父 、 子 、 聖 靈 的 名 給 他 們 施 洗 。 凡 我 所 吩 咐 你 們 的 , 都 教 訓 他 們 遵 守 , 我 就 常 與 你 們 同 在 , 直 到 世 界 的 末 了 。
Maar u, spreek wat bij de gezonde leer past.但 你 所 講 的 總 要 合 乎 那 純 正 的 道 理 。
Jezus antwoordde hun en zei: Mijn onderricht is niet van Mij, maar van Hem Die Mij gezonden heeft.耶 穌 說 : 我 的 教 訓 不 是 我 自 己 的 , 乃 是 那 差 我 來 者 的 。
En zij hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen.他 們 就 每 日 在 殿 裡 、 在 家 裡 、 不 住 的 教 訓 人 , 傳 耶 穌 是 基 督 。
Met heel mijn ziel verlang ik naar U in de nacht, ja, met mijn geest diep in mij zoek ik U ernstig. Want wanneer Uw oordelen over de aarde komen, leren de bewoners van de wereld wat gerechtigheid is.夜 間 , 我 心 中 羨 慕 你 ; 我 裡 面 的 靈 切 切 尋 求 你 。 因 為 你 在 世 上 行 審 判 的 時 候 , 地 上 的 居 民 就 學 習 公 義 。
Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.但 保 惠 師 , 就 是 父 因 我 的 名 所 要 差 來 的 聖 靈 , 他 要 將 一 切 的 事 指 教 你 們 , 並 且 要 叫 你 們 想 起 我 對 你 們 所 說 的 一 切 話 。
Weet dan in uw hart dat de HEERE, uw God, u gehoorzaamheid bijbrengt zoals een man zijn zoon gehoorzaamheid bijbrengt.你 當 心 裡 思 想 , 耶 和 華 你 神 管 教 你 , 好 像 人 管 教 兒 子 一 樣 。
Hoe ik niets van wat nuttig was, nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen, in het openbaar en in de huizen.你 們 也 知 道 , 凡 與 你 們 有 益 的 , 我 沒 有 一 樣 避 諱 不 說 的 , 或 在 眾 人 面 前 , 或 在 各 人 家 裡 , 我 都 教 導 你 們 。
Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.所 以 , 無 論 何 人 廢 掉 這 誡 命 中 最 小 的 一 條 , 又 教 訓 人 這 樣 作 , 他 在 天 國 要 稱 為 最 小 的 。 但 無 論 何 人 遵 行 這 誡 命 , 又 教 訓 人 遵 行 , 他 在 天 國 要 稱 為 大 的 。
Leer mij, HEERE, Uw weg, ik zal in Uw waarheid wandelen, maak mijn hart één om Uw Naam te vrezen.耶 和 華 啊 , 求 你 將 你 的 道 指 教 我 ; 我 要 照 你 的 真 理 行 ; 求 你 使 我 專 心 敬 畏 你 的 名 !

Bijbeltekst van de dag

Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven?

Willekeurige Bijbeltekst

HEERE, U bent mijn God,
ik zal U roemen, Uw Naam loof ik.
Want U hebt wonderen gedaan.
Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven?

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...