DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over het Leven

«你 們 要 謹 慎 行 事 , 不 要 像 愚… 以 弗 所 書 5:15-16»
De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.耶 和 華 要 保 護 你 , 免 受 一 切 的 災 害 ; 他 要 保 護 你 的 性 命 。 你 出 你 入 , 耶 和 華 要 保 護 你 , 從 今 時 直 到 永 遠 。
Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn.你 們 要 謹 慎 行 事 , 不 要 像 愚 昧 人 , 當 像 智 慧 人 。 要 愛 惜 光 陰 , 因 為 現 今 的 世 代 邪 惡 。
Zoals water gezicht tegenover gezicht stelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens zelf.水 中 照 臉 , 彼 此 相 符 ; 人 與 人 , 心 也 相 對 。
Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen.因 我 們 行 事 為 人 是 憑 著 信 心 , 不 是 憑 著 眼 見 。
En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus.無 論 做 甚 麼 , 都 要 從 心 裡 做 , 像 是 給 主 做 的 , 不 是 給 人 做 的 , 因 你 們 知 道 從 主 那 裡 必 得 著 基 業 為 賞 賜 ; 你 們 所 事 奉 的 乃 是 主 基 督 。
Wie gerechtigheid en goedertierenheid najaagt, vindt het leven, rechtvaardigheid en eer.追 求 公 義 仁 慈 的 , 就 尋 得 生 命 、 公 義 , 和 尊 榮 。
Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?人 就 是 賺 得 全 世 界 , 賠 上 自 己 的 生 命 , 有 甚 麼 益 處 呢 ?
Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel.我 的 肉 體 和 我 的 心 腸 衰 殘 ; 但 神 是 我 心 裡 的 力 量 , 又 是 我 的 福 分 , 直 到 永 遠 。
Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog; die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.因 為 經 上 說 : 人 若 愛 生 命 , 願 享 美 福 , 須 要 禁 止 舌 頭 不 出 惡 言 , 嘴 唇 不 說 詭 詐 的 話 ; 也 要 離 惡 行 善 , 尋 求 和 睦 , 一 心 追 趕 。
Want U bent mijn rots en mijn burcht! Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes, omwille van Uw Naam.因 為 你 是 我 的 巖 石 , 我 的 山 寨 ; 所 以 , 求 你 為 你 名 的 緣 故 引 導 我 , 指 點 我 。
Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.你 要 保 守 你 心 , 勝 過 保 守 一 切 , 因 為 一 生 的 果 效 是 由 心 發 出 。
Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel.凡 事 都 有 定 期 , 天 下 萬 務 都 有 定 時 。
HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden.耶 和 華 啊 , 求 你 將 你 的 道 指 示 我 , 將 你 的 路 教 訓 我 !
En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.不 要 效 法 這 個 世 界 , 只 要 心 意 更 新 而 變 化 , 叫 你 們 察 驗 何 為 神 的 善 良 、 純 全 、 可 喜 悅 的 旨 意 。
En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.耶 穌 說 : 我 就 是 生 命 的 糧 。 到 我 這 裡 來 的 , 必 定 不 餓 ; 信 我 的 , 永 遠 不 渴 。
Zwijg voor de HEERE en verwacht Hem; ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is, over een man die listige plannen uitvoert.你 當 默 然 倚 靠 耶 和 華 , 耐 性 等 候 他 ; 不 要 因 那 道 路 通 達 的 和 那 惡 謀 成 就 的 心 懷 不 平 。
Wie zijn mond behoedt, bewaart zijn ziel, wie zijn lippen openspert, hem wacht de ondergang.謹 守 口 的 , 得 保 生 命 ; 大 張 嘴 的 , 必 致 敗 亡 。
Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.我 一 生 一 世 必 有 恩 惠 慈 愛 隨 著 我 ; 我 且 要 住 在 耶 和 華 的 殿 中 , 直 到 永 遠 。
Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden, en zal de HEERE, uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.吩 咐 你 愛 耶 和 華 你 的 神 , 遵 行 他 的 道 , 謹 守 他 的 誡 命 、 律 例 、 典 章 , 使 你 可 以 存 活 , 人 數 增 多 , 耶 和 華 你 神 就 必 在 你 所 要 進 去 得 為 業 的 地 上 賜 福 與 你 。
Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.信 我 的 人 就 如 經 上 所 說 : 從 他 腹 中 要 流 出 活 水 的 江 河 來 。
Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.我 已 經 與 基 督 同 釘 十 字 架 , 現 在 活 著 的 不 再 是 我 , 乃 是 基 督 在 我 裡 面 活 著 ; 並 且 我 如 今 在 肉 身 活 著 , 是 因 信 神 的 兒 子 而 活 ; 他 是 愛 我 , 為 我 捨 己 。
Zeg niet: Hoe komt het dat de dagen van vroeger beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zou u dat vragen.不 要 說 : 先 前 的 日 子 強 過 如 今 的 日 子 , 是 甚 麼 緣 故 呢 ? 你 這 樣 問 , 不 是 出 於 智 慧 。
Het pad ten leven is voor hem die vermaning in acht neemt, maar wie bestraffing achter zich laat, doet dwalen.謹 守 訓 誨 的 , 乃 在 生 命 的 道 上 ; 違 棄 責 備 的 , 便 失 迷 了 路 。
Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief, wie inzicht bewaart, vindt het goede.得 著 智 慧 的 , 愛 惜 生 命 ; 保 守 聰 明 的 , 必 得 好 處 。
Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.你 們 要 追 求 與 眾 人 和 睦 , 並 要 追 求 聖 潔 ; 非 聖 潔 沒 有 人 能 見 主 。

Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid.你 們 中 間 誰 是 有 智 慧 有 見 識 的 呢 ? 他 就 當 在 智 慧 的 溫 柔 上 顯 出 他 的 善 行 來 。

Bijbeltekst van de dag

En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...