DailyVerses.net
<

Lucas - NBG & NKJV

>
Lees dit bijbelboek online, klik hier om te lezen.

Lucas 1
Lucas 2
Lucas 3
Lucas 4
Lucas 5
Lucas 6
Lucas 7
Lucas 8
Lucas 9
Lucas 10
Lucas 11
Lucas 12
Lucas 13
Lucas 14
Lucas 15
Lucas 16
Lucas 17
Lucas 18
Lucas 19
Lucas 20
Lucas 21
Lucas 22
Lucas 23
Lucas 24

Bijbelteksten


NBV BGT NBG BB
X
NKJV
Maar Hij zeide: Zeker, zalig, die het woord Gods horen en het bewaren.But He said, “More than that, blessed are those who hear the word of God and keep it!”
Maar Jezus hoorde het en antwoordde hem: Wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal behouden worden.But when Jesus heard it, He answered him, saying, “Do not be afraid; only believe, and she will be made well.”
Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden.Give, and it will be given to you: good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you.
En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden; laat los en gij zult losgelaten worden.Judge not, and you shall not be judged. Condemn not, and you shall not be condemned. Forgive, and you will be forgiven.
Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.For with God nothing will be impossible.
Maar tot u, die Mij hoort, zeg ik: Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten; zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen.But I say to you who hear: Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, and pray for those who spitefully use you.
Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.A good man out of the good treasure of his heart brings forth good; and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart his mouth speaks.
Hij zeide tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.But He said, “The things which are impossible with men are possible with God.”
Vraagt iemand iets van u, geef het hem; neemt iemand het uwe, vraag het niet terug.Give to everyone who asks of you. And from him who takes away your goods do not ask them back.
Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him!
Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android