DailyVerses.net
<

Lucas - NBG & SG21

>
Lees dit bijbelboek online, klik hier om te lezen.

Lucas 1
Lucas 2
Lucas 3
Lucas 4
Lucas 5
Lucas 6
Lucas 7
Lucas 8
Lucas 9
Lucas 10
Lucas 11
Lucas 12
Lucas 13
Lucas 14
Lucas 15
Lucas 16
Lucas 17
Lucas 18
Lucas 19
Lucas 20
Lucas 21
Lucas 22
Lucas 23
Lucas 24

Bijbelteksten

« Luc 6:37 »

NBV BGT NBG BB
X
SG21
Maar Hij zeide: Zeker, zalig, die het woord Gods horen en het bewaren.Il répondit: «Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent!»
Maar Jezus hoorde het en antwoordde hem: Wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal behouden worden.Mais Jésus, qui avait entendu, dit au chef de la synagogue: «N’aie pas peur, crois seulement, et elle sera sauvée.»
Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden.Donnez et on vous donnera: on versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servis.
En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden; laat los en gij zult losgelaten worden.Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés; ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés; pardonnez et vous serez pardonnés.
Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.En effet, rien n'est impossible à Dieu.
Maar tot u, die Mij hoort, zeg ik: Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten; zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen.Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez: Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent.
Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais [trésor de son cœur]. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein.
Hij zeide tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.Jésus répondit: «Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.»
Vraagt iemand iets van u, geef het hem; neemt iemand het uwe, vraag het niet terug.Donne à toute personne qui t’adresse une demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare.
Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d’autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent.
Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android