DailyVerses.netThema'sInschrijvenWillekeurige tekst
<

Marcus - NBG & CUV

>
«馬 可 福 音 11:24»
Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.所 以 我 告 訴 你 們 , 凡 你 們 禱 告 祈 求 的 , 無 論 是 甚 麼 , 只 要 信 是 得 著 的 , 就 必 得 著 。
Jezus zeide tot hem: Als Gij kunt! Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.耶 穌 對 他 說 : 你 若 能 信 , 在 信 的 人 , 凡 事 都 能 。
Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God.耶 穌 看 著 他 們 , 說 : 在 人 是 不 能 , 在 神 卻 不 然 , 因 為 神 凡 事 都 能 。
Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden?人 就 是 賺 得 全 世 界 , 賠 上 自 己 的 生 命 , 有 甚 麼 益 處 呢 ?
En Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Hem op de weg.耶 穌 說 : 你 去 罷 ! 你 的 信 救 了 你 了 。 瞎 子 立 刻 看 見 了 , 就 在 路 上 跟 隨 耶 穌 。
Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet.其 次 就 是 說 : 要 愛 人 如 己 。 再 沒 有 比 這 兩 條 誡 命 更 大 的 了 。
En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.他 又 對 他 們 說 : 你 們 往 普 天 下 去 , 傳 福 音 給 萬 民 聽 。
Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.信 而 受 洗 的 , 必 然 得 救 ; 不 信 的 , 必 被 定 罪 。
Hij zeide tot haar: Weest niet ontsteld. Jezus zoekt gij, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt, Hij is hier niet; zie de plaats, waar zij Hem gelegd hadden.那 少 年 人 對 他 們 說 : 不 要 驚 恐 ! 你 們 尋 找 那 釘 十 字 架 的 拿 撒 勒 人 耶 穌 , 他 已 經 復 活 了 , 不 在 這 裡 。 請 看 安 放 他 的 地 方 。
En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.又 說 : 從 人 裡 面 出 來 的 , 那 才 能 污 穢 人 ; 因 為 從 裡 面 , 就 是 從 人 心 裡 , 發 出 惡 念 、 苟 合 、 偷 盜 、 兇 殺 、 姦 淫 、 貪 婪 、 邪 惡 、 詭 詐 、 淫 蕩 、 嫉 妒 、 謗 讟 、 驕 傲 、 狂 妄 。 這 一 切 的 惡 都 是 從 裡 面 出 來 , 且 能 污 穢 人 。

Bijbeltekst van de dag

De genade van de Here Jezus Christus zij met uw geest.

Willekeurige Bijbeltekst

Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God te verspreiden, met (nog) minder advertenties:

Donatie

Bijbeltekst van de dag

De genade van de Here Jezus Christus zij met uw geest.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...