DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

Matteüs 16 - NBG & NIV

Lees dit hoofdstuk online, klik hier om het hoofdstuk te lezen.

Bijbelteksten

« »
Nederlands Bijbelgenootschap
New Internation Version

NBV BGT NBG BB
X
Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!“But what about you?” he asked. “Who do you say I am?” Simon Peter answered, “You are the Messiah, the Son of the living God.”
En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it.
Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen.I will give you the keys of the kingdom of heaven; whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven.
Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden.For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it.
Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven?What good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul?

Lees meer

Bijbeltekst van de dag - DailyVerses.net
Bijbeltekst van de dag
Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden.
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid