DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Matteüs 5 - NBG & NVI

Lees dit hoofdstuk online, klik hier om het hoofdstuk te lezen. De link werkt alleen als je ingelogd bent bij debijbel.nl.

Bijbelteksten

Nederlands BijbelgenootschapNueva Versión Internacional
Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.Dichosos los que lloran, porque serán consolados.
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.
Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios.
Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios.
Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece.
Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias.
Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden.Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee.
Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.U stedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse.
Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo.
Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn ​hart​ reeds echtbreuk met haar gepleegd.Ustedes han oído que se dijo: “No cometas adulterio”. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón.
Indien dan uw rechteroog u tot ​zonde​ zou verleiden, ruk het uit en werp het van u, want het is beter voor u, dat één uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde.Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo, y no que todo él sea arrojado al infierno.
Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen.Pero yo les digo: Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen.
Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.Por tanto, sean perfectos, así como su Padre celestial es perfecto.
Bijbeltekst van de dag
Spreuken 16:16
Hoeveel beter is het, wijsheid te verkrijgen dan goud, hoeveel verkieslijker is het, verstand te verwerven dan zilver!
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...