DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

49 Bijbelteksten over de Naaste (2/2)

« Zacharia 7:9-10 »
Nieuwe BijbelvertalingNew Internation Version
Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen.This is what the Lord Almighty said: ‘Administer true justice; show mercy and compassion to one another. Do not oppress the widow or the fatherless, the foreigner or the poor. Do not plot evil against each other.’
Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken?“Is not this the kind of fasting I have chosen: to loose the chains of injustice and untie the cords of the yoke, to set the oppressed free and break every yoke?”
Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God.
Hoe kan Gods ​liefde​ in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn ​hart​ sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person?
Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen.For this very reason, make every effort to add to your faith goodness; and to goodness, knowledge; and to knowledge, self-control; and to self-control, perseverance; and to perseverance, godliness; and to godliness, mutual affection; and to mutual affection, love.
Daarop kwam ​Petrus​ bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan ​vergeving​ schenken? Tot zevenmaal toe?’ Jezus​ antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven.’Then Peter came to Jesus and asked, “Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to seven times?” Jesus answered, “I tell you, not seven times, but seventy-seven times.”
Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.Accept one another, then, just as Christ accepted you, in order to bring praise to God.
Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt.If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up.
Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.Be merciful, just as your Father is merciful.
Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.No one has ever seen God; but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us.
Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters.This is how we know what love is: Jesus Christ laid down his life for us. And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters.
Houd een vriend in ere, ook die van je vader, ga niet naar je broer als je problemen hebt; een vriend in de buurt is beter dan een broer ver weg.Do not forsake your friend or a friend of your family, and do not go to your relative’s house when disaster strikes you— better a neighbor nearby than a relative far away.
Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen.Now that I, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also should wash one another’s feet.
Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.And the second is like it: ‘Love your neighbor as yourself.’
Sta op, HEER, hef uw hand, God, vergeet de armen niet.Arise, Lord! Lift up your hand, O God. Do not forget the helpless.
Ondersteun ​weduwen​ die alleen staan.Give proper recognition to those widows who are really in need.
Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in ​vrede​ te leven.If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone.
Er is maar één wetgever en rechter: hij die bij machte is te redden of in het verderf te storten. Maar wie bent u, om uw naaste te veroordelen?There is only one Lawgiver and Judge, the one who is able to save and destroy. But you—who are you to judge your neighbor?
Ik heb al het gezwoeg gezien, en vastgesteld dat alles wat een mens bereikt het resultaat is van zijn afgunst op een ander. Ook dat is enkel lucht en najagen van wind.And I saw that all toil and all achievement spring from one person’s envy of another. This too is meaningless, a chasing after the wind.
Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn.Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be your slave.
Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig ​hart​ afvallig wordt van de levende God.See to it, brothers and sisters, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God.
Terwijl ​Petrus​ onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de ​gemeente​ vol vuur voor hem ​bidden​ tot God.So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him.
Doe recht aan weerlozen en wezen, kom op voor verdrukten en zwakken.Defend the weak and the fatherless; uphold the cause of the poor and the oppressed.
Zet uw zinnen niet op het ​huis​ van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn ​slaaf, zijn ​slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.You shall not covet your neighbor’s house. You shall not covet your neighbor’s wife, or his male or female servant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor.
Vorige12Volgende
Bijbeltekst van de dag
Spreuken 30:8
Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies