DailyVerses.net
Thema'sInschrijvenWillekeurige tekst

21 Bijbelteksten over Nabijheid

«2 Kronieken 15:2b»
De HEER staat aan uw kant zolang u aan zijn kant staat. Als u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden, maar als u zich van hem afwendt, zal hij zich van u afwenden.你 們 若 順 從 耶 和 華 , 耶 和 華 必 與 你 們 同 在 ; 你 們 若 尋 求 他 , 就 必 尋 見 ; 你 們 若 離 棄 他 , 他 必 離 棄 你 們 。
Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.要 尋 求 耶 和 華 與 他 的 能 力 , 時 常 尋 求 他 的 面 。
De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen, hij bevrijdt hen uit de nood, gebroken mensen is de HEER nabij, hij redt wie zwaar wordt getroffen.義 人 呼 求 , 耶 和 華 聽 見 了 , 便 救 他 們 脫 離 一 切 患 難 。 耶 和 華 靠 近 傷 心 的 人 , 拯 救 靈 性 痛 悔 的 人 。
Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.當 叫 眾 人 知 道 你 們 謙 讓 的 心 。 主 已 經 近 了 。
Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen.願 賜 平 安 的 主 隨 時 隨 事 親 自 給 你 們 平 安 ! 願 主 常 與 你 們 眾 人 同 在 !
U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.你 必 將 生 命 的 道 路 指 示 我 。 在 你 面 前 有 滿 足 的 喜 樂 ; 在 你 右 手 中 有 永 遠 的 福 樂 。
Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel.有 一 件 事 , 我 曾 求 耶 和 華 , 我 仍 要 尋 求 : 就 是 一 生 一 世 住 在 耶 和 華 的 殿 中 , 瞻 仰 他 的 榮 美 , 在 他 的 殿 裡 求 問 。
Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest.神 將 他 的 靈 賜 給 我 們 , 從 此 就 知 道 我 們 是 住 在 他 裡 面 , 他 也 住 在 我 們 裡 面 。
Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.我 一 生 一 世 必 有 恩 惠 慈 愛 隨 著 我 ; 我 且 要 住 在 耶 和 華 的 殿 中 , 直 到 永 遠 。
Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed.你 們 從 前 遠 離 神 的 人 , 如 今 卻 在 基 督 耶 穌 裡 , 靠 著 他 的 血 , 已 經 得 親 近 了 。
Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.我 不 撇 下 你 們 為 孤 兒 , 我 必 到 你 們 這 裡 來 。
Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.要 尋 求 耶 和 華 與 他 的 能 力 , 時 常 尋 求 他 的 面 。
Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is.當 趁 耶 和 華 可 尋 找 的 時 候 尋 找 他 , 相 近 的 時 候 求 告 他 。
Moge de HEER, onze God, ons bijstaan, zoals hij onze voorouders heeft bijgestaan. Moge hij zich om ons blijven bekommeren en ons niet in de steek laten.願 耶 和 華 我 們 的 神 與 我 們 同 在 , 像 與 我 們 列 祖 同 在 一 樣 , 不 撇 下 我 們 , 不 丟 棄 我 們 。
Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.”要 醫 治 那 城 裡 的 病 人 , 對 他 們 說 : 神 的 國 臨 近 你 們 了 。
Tot slot, broeders en zusters, groet ik u. Beter uw leven, neem mijn vermaningen ter harte, wees eensgezind, leef in vrede met elkaar – dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn.還 有 末 了 的 話 : 願 弟 兄 們 都 喜 樂 。 要 作 完 全 人 ; 要 受 安 慰 ; 要 同 心 合 意 ; 要 彼 此 和 睦 。 如 此 , 仁 愛 和 平 的 神 必 常 與 你 們 同 在 。
Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten, beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen.在 你 的 院 宇 住 一 日 , 勝 似 在 別 處 住 千 日 ; 寧 可 在 我 神 殿 中 看 門 , 不 願 住 在 惡 人 的 帳 棚 裡 。
Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.從 來 沒 有 人 看 見 神 , 只 有 在 父 懷 裡 的 獨 生 子 將 他 表 明 出 來 。
Maar in uw grote liefde hebt u hen niet voor altijd vernietigd. U hebt hen niet verlaten, want u bent een genadige en liefdevolle God.然 而 你 大 發 憐 憫 , 不 全 然 滅 絕 他 們 , 也 不 丟 棄 他 們 ; 因 為 你 是 有 恩 典 、 有 憐 憫 的 神 。
Veertig dagen en veertig nachten bleef Mozes daar bij de HEER, zonder te eten of te drinken. En hij schreef de tekst van het verbond, de tien geboden, op de platen.摩 西 在 耶 和 華 那 裡 四 十 晝 夜 , 也 不 吃 飯 也 不 喝 水 。 耶 和 華 將 這 約 的 話 , 就 是 十 條 誡 , 寫 在 兩 塊 版 上 。
Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem.吃 我 肉 、 喝 我 血 的 人 常 在 我 裡 面 , 我 也 常 在 他 裡 面 。

Bijbeltekst van de dag

Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...