DailyVerses.net
Thema'sInschrijvenWillekeurige tekst

24 Bijbelteksten over Ontzag

«詩 篇 33:18»
De vreze des Heren is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik.敬 畏 耶 和 華 在 乎 恨 惡 邪 惡 ; 那 驕 傲 、 狂 妄 , 並 惡 道 , 以 及 乖 謬 的 口 , 都 為 我 所 恨 惡 。
Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods.親 愛 的 弟 兄 阿 , 我 們 既 有 這 等 應 許 , 就 當 潔 淨 自 己 , 除 去 身 體 、 靈 魂 一 切 的 污 穢 , 敬 畏 神 , 得 以 成 聖 。
Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente.不 要 自 以 為 有 智 慧 ; 要 敬 畏 耶 和 華 , 遠 離 惡 事 。 這 便 醫 治 你 的 肚 臍 , 滋 潤 你 的 百 骨 。
Het loon van ootmoed – vreze des Heren – is rijkdom, eer en leven.敬 畏 耶 和 華 心 存 謙 卑 , 就 得 富 有 、 尊 榮 、 生 命 為 賞 賜 。
Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen.耶 和 華 的 眼 目 看 顧 敬 畏 他 的 人 和 仰 望 他 慈 愛 的 人 。
Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen.艷 麗 是 虛 假 的 , 美 容 是 虛 浮 的 ; 惟 敬 畏 耶 和 華 的 婦 女 必 得 稱 讚 。
Nu dan, Israël, wat vraagt de Here, uw God, van u dan de Here, uw God, te vrezen door in al zijn wegen te wandelen; Hem lief te hebben; de Here, uw God, te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel; de geboden en de inzettingen des Heren, die ik u heden opleg, te onderhouden, opdat het u wèl ga.以 色 列 阿 , 現 在 耶 和 華 你 神 向 你 所 要 的 是 甚 麼 呢 ? 只 要 你 敬 畏 耶 和 華 你 的 神 , 遵 行 他 的 道 , 愛 他 , 盡 心 盡 性 事 奉 他 , 遵 守 他 的 誡 命 律 例 , 就 是 我 今 日 所 吩 咐 你 的 , 為 要 叫 你 得 福 。
Beter is een weinig in de vreze des Heren, dan een grote schat en onrust daarbij.少 有 財 寶 , 敬 畏 耶 和 華 , 強 如 多 有 財 寶 , 煩 亂 不 安 。
Welzalig ieder die de Here vreest, die in zijn wegen wandelt.凡 敬 畏 耶 和 華 、 遵 行 他 道 的 人 便 為 有 福 !
De vreze des Heren is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht.敬 畏 耶 和 華 是 知 識 的 開 端 ; 愚 妄 人 藐 視 智 慧 和 訓 誨 。
De Here, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen.你 們 要 順 從 耶 和 華 你 們 的 神 , 敬 畏 他 , 謹 守 他 的 誡 命 , 聽 從 他 的 話 , 事 奉 他 , 專 靠 他 。
Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal.但 向 你 們 敬 畏 我 名 的 人 必 有 公 義 的 日 頭 出 現 , 其 光 線 有 醫 治 之 能 。 你 們 必 出 來 跳 躍 如 圈 裡 的 肥 犢 。
De vreze des Heren voedt op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer.敬 畏 耶 和 華 是 智 慧 的 訓 誨 ; 尊 榮 以 前 , 必 有 謙 卑 。
Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.凡 人 所 當 得 的 , 就 給 他 。 當 得 糧 的 , 給 他 納 糧 ; 當 得 稅 的 , 給 他 上 稅 ; 當 懼 怕 的 , 懼 怕 他 ; 當 恭 敬 的 , 恭 敬 他 。
En daar de vroedvrouwen God vreesden, gaf Hij haar ieder een gezin.收 生 婆 因 為 敬 畏 神 , 神 便 叫 他 們 成 立 家 室 。
De vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand.敬 畏 耶 和 華 是 智 慧 的 開 端 ; 認 識 至 聖 者 便 是 聰 明 。
Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.這 些 事 都 已 聽 見 了 , 總 意 就 是 : 敬 畏 神 , 謹 守 他 的 誡 命 , 這 是 人 所 當 盡 的 本 分 。
Halleluja. Welzalig de man, die de Here vreest, die van harte lust heeft in zijn geboden.你 們 要 讚 美 耶 和 華 ! 敬 畏 耶 和 華 , 甚 喜 愛 他 命 令 的 , 這 人 便 為 有 福 !
Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen.那 將 要 灰 心 、 離 棄 全 能 者 、 不 敬 畏 神 的 人 , 他 的 朋 友 當 以 慈 愛 待 他 。
De vreze des Heren is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Zijn lof houdt eeuwig stand.敬 畏 耶 和 華 是 智 慧 的 開 端 ; 凡 遵 行 他 命 令 的 是 聰 明 人 。 耶 和 華 是 永 遠 當 讚 美 的 !
God zegent ons, opdat alle einden der aarde Hem vrezen.神 要 賜 福 與 我 們 ; 地 的 四 極 都 要 敬 畏 他 !
Och, hadden zij steeds zulk een hart om Mij te vrezen en om al mijn geboden te onderhouden, opdat het hun en hun kinderen voor altoos wèl mocht gaan!惟 願 他 們 存 這 樣 的 心 敬 畏 我 , 常 遵 守 我 的 一 切 誡 命 , 使 他 們 和 他 們 的 子 孫 永 遠 得 福 。
Onderhoud de geboden van de Here, uw God, door in zijn wegen te wandelen en Hem te vrezen.你 要 謹 守 耶 和 華 你 神 的 誡 命 , 遵 行 他 的 道 , 敬 畏 他 。
De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de heilige Geest.那 時 , 猶 太 加 利 利 、 撒 瑪 利 亞 各 處 的 教 會 都 得 平 安 , 被 建 立 ; 凡 事 敬 畏 主 , 蒙 聖 靈 的 安 慰 , 人 數 就 增 多 了 。

Bijbeltekst van de dag

Maar ik, met lofzegging wil ik aan U offeren; wat ik beloofd heb, wil ik betalen; de redding is des Heren.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...