DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Ontzag

«Wie ontzag heeft voor de HEER, haat het kwaad. Ik verafschuw trots… Spreuken 8:13»
Wie ontzag heeft voor de HEER, haat het kwaad. Ik verafschuw trots en hoogmoed, valsheid en leugens.Lorsqu’on craint l’Eternel, |on déteste le mal. Je déteste l’orgueil, |la suffisance, |la conduite mauvaise et la bouche menteuse.
Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen.Mes amis, puisque nous possédons ce qui nous a été promis en ces termes, purifions-nous de tout ce qui corrompt le corps et l’esprit, pour mener ainsi une vie pleinement sainte, dans la crainte de Dieu.
Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.Ne te prends pas pour un sage, crains l’Eternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t’assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être.
Het oog van de HEER rust op wie Hem vrezen en hopen op zijn trouw.Mais l’Eternel prend soin |de tous ceux qui le craignent, comptant sur son amour.
Wie bescheiden is en ontzag heeft voor de HEER wordt beloond met rijkdom, eer en een lang leven.Sois humble et crains l’Eternel, tu seras riche et honoré, et tu recevras la vie.
Israël, bedenk dus dat de HEER, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor Hem toont, dat u de weg volgt die Hij u wijst, dat u Hem liefhebt, Hem met hart en ziel dient en zijn geboden en wetten, die ik u vandaag voorhoud, naleeft; dan zal het u goed gaan.Et maintenant, Israël, qu’attend de toi l’Eternel ton Dieu ? Simplement que tu le craignes en suivant toutes les voies qu’il t’a prescrites, en l’aimant et en le servant de tout ton cœur et de tout ton être, en observant ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd’hui pour ton bien.
Charme is bedrieglijk en schoonheid vergaat, maar een vrouw met ontzag voor de HEER moet worden geprezen.Or le charme est trompeur |et la beauté fugace ; la femme qui craint l’Eternel |est digne de louanges.
Beter een schamel bezit en ontzag voor de HEER dan grote rijkdom en veel onrust.Mieux vaut avoir peu et craindre Dieu que de posséder une grande fortune avec du tourment.
Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER en de weg gaat die hij wijst.Heureux es-tu, |toi qui crains l’Eternel et qui suis les chemins |qu’il a tracés !
Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; alleen een dwaas veracht wijsheid en wijst vermaning af.C’est par la crainte de l’Eternel que commence la connaissance, mépriser la sagesse et l’éducation, c’est être un insensé.
Blijf de HEER, uw God, volgen en heb alleen voor Hem ontzag. Leef zijn geboden na en luister naar Hem; dien alleen Hem en blijf Hem toegedaan.C’est à l’Eternel votre Dieu que vous rendrez un culte, c’est lui que vous craindrez ; vous obéirez à ses commandements, vous l’écouterez, c’est à lui seul que vous rendrez un culte, et c’est à lui seul que vous vous attacherez.
Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens.Voici la conclusion de ce discours, maintenant que tout a été entendu : Crains Dieu et obéis à ses commandements, car cela vaut pour tout homme.
Wie ontzag heeft voor de HEER, wint aan wijsheid, bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf.La crainte de l’Eternel est une école de la sagesse ; avant d’être honoré, il faut savoir être humble.
En omdat de vroedvrouwen ontzag voor God hadden, schonk Hij ook aan hen nakomelingen.Comme les sages-femmes avaient agi par crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leurs familles.
Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon van de gerechtigheid, die genezing in haar vleugels draagt, stralend opgaan. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen.Mais pour vous, cependant, vous qui me craignez, pour vous se lèvera le soleil de justice, qui portera la guérison dans ses rayons. Alors vous sortirez et vous gambaderez tout comme des veaux à l’engrais.
Wijsheid begint met ontzag voor de HEER, inzicht is vertrouwdheid met de Heilige.La sagesse commence |par la crainte de l’Eternel, et la science des saints, |c’est le discernement.
Halleluja! Gelukkig de mens die ontzag heeft voor de HEER en grote liefde voor zijn geboden.Louez l’Eternel ! Heureux est l’homme qui craint l’Eternel et trouve un grand plaisir |à ses commandements !
Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.Rendez donc à chacun ce qui lui est dû : les impôts et les taxes à qui vous les devez, le respect et l’honneur à qui ils reviennent.
Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER, leven naar zijn regels getuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand, voor altijd.La sagesse commence |par la crainte de l’Eternel. Qui observe ses lois |a une saine intelligence. Sa louange subsiste |jusqu’en l’éternité.
Moge God ons zegenen opdat de einden der aarde ontzag hebben voor Hem.Oui, que Dieu nous bénisse et qu’on le craigne |jusqu’aux confins du monde !
Wie zich bekommert om een vriend in nood toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende.L’homme désespéré |a droit à de la compassion |de la part d’un ami, oui, même s’il cessait de craindre |le Tout-Puissant.
Hadden ze altijd maar zo’n verlangen om Mij te vereren en mijn geboden na te leven; voor eeuwig zou het hun en hun kinderen goed gaan.Si seulement ils pouvaient garder ces mêmes dispositions à me craindre et à suivre tous les jours tous mes commandements, afin qu’eux et leurs descendants soient heureux pour toujours.
In heel Judea en Galilea en Samaria leefde de gemeente in vrede en kwam tot bloei. De gelovigen leefden in ontzag voor de Heer, en dankzij de bijstand van de heilige Geest nam hun aantal steeds meer toe.Dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, l’Eglise jouissait alors de la paix. Elle grandissait dans la foi, vivait dans l’obéissance au Seigneur, et s’accroissait en nombre, grâce au soutien du Saint-Esprit.
Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die Hij u wijst en door ontzag voor Hem te tonen.Obéis donc à ses commandements, marche sur les chemins qu’il te prescrit et ainsi crains-le.
Wijs mij uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid, vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.Enseigne-moi, ô Eternel, |la voie que tu veux que je suive, et je me conduirai |selon ta vérité. Accorde-moi un cœur |tel qu’il te craigne sans partage.

Bijbeltekst van de dag

Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...