DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Planning

«Confia ao SENHOR as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios 16:3»
Wentel uw werken op de HEERE, en uw plannen zullen bevestigd worden.Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos.
Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien?Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar?
Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor; pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais.
Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de HEERE bestuurt zijn voetstappen.O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos.
Moge Hij u overeenkomstig de wens van uw hart geven en al uw voornemens in vervulling doen gaan.Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio.
Plannen falen, als er geen overleg is, maar door een veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand.Onde não há conselho os projetos saem vãos, mas, com a multidão de conselheiros, se confirmarão.
In het hart van de mens zijn veel plannen, maar de raad van de HEERE, die houdt stand.Muitos propósitos no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá.
Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend die ik te gaan heb, want tot U hef ik mijn ziel op.Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio; faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma.
Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel.Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu.
Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor.
Mat u niet af om rijk te worden, gebruik daarvoor uw inzicht niet.Não te canses para enriqueceres; dá de mão à tua própria sabedoria.
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen.Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio.
Ook dit gaat uit van de HEERE van de legermachten. Hij is wonderbaar van raad, Hij is groot in wijsheid.Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra.
Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos.
Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.Mas Deus no-las revelou pelo seu Espírito; porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus.
Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas.
Wees niet jaloers op een man van geweld en verkies geen van zijn wegen, want wie afwijkt van de rechte weg is voor de HEERE een gruwel, maar met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om.Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos. Porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo.

Bijbeltekst van de dag

Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...