DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Planning

«Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery. Príslovia 16:3»
Wentel uw werken op de HEERE, en uw plannen zullen bevestigd worden.Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery.
Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien?Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie?
Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.
Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de HEERE bestuurt zijn voetstappen.Človek si v duchu rozvažuje svoju púť, ale Pán riadi jeho krok.
Moge Hij u overeenkomstig de wens van uw hart geven en al uw voornemens in vervulling doen gaan.Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer.
Plannen falen, als er geen overleg is, maar door een veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand.Vychodia nazmar plány, keď niet porady, daria sa však tam, kde je veľa poradcov.
In het hart van de mens zijn veel plannen, maar de raad van de HEERE, die houdt stand.V ľudskom srdci je veľa myšlienok, podarí sa však iba rozhodnutie Pánovo.
Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend die ik te gaan heb, want tot U hef ik mijn ziel op.Včasráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou, lebo sa spolieham na teba. Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať, veď svoju dušu dvíham ku tebe.
Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel.Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.
Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.
Mat u niet af om rijk te worden, gebruik daarvoor uw inzicht niet.Nenamáhaj sa zbohatnúť a zdržuj svoju vynaliezavosť.
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen.A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.
Ook dit gaat uit van de HEERE van de legermachten. Hij is wonderbaar van raad, Hij is groot in wijsheid.I to pochádza od Pána zástupov, koná zázračne, zveľaďuje múdrosť.
Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok.
Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny.
Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.Veď Pán, Jahve, neurobí nič, ak nezjaví svoj plán svojim sluhom, prorokom.
Wees niet jaloers op een man van geweld en verkies geen van zijn wegen, want wie afwijkt van de rechte weg is voor de HEERE een gruwel, maar met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om.Nezáviď násilníkovi a nevoľ ani jednu z jeho ciest, lebo sa hnusí zvrheľ Pánovi, lež priatelí sa so statočnými.

Bijbeltekst van de dag

Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...