DailyVerses.netThema'sInschrijvenWillekeurige tekst

17 Bijbelteksten over Planning

«Provérbios 16:3»
Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken.Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos.
Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen?Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar?
Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor; pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais.
Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn gang.O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos.
Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio.
Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.Onde não há conselho os projetos saem vãos, mas, com a multidão de conselheiros, se confirmarão.
Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend, die ik gaan moet, want tot U hef ik mijn ziel op.Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio; faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma.
Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des Heren, die zal bestaan.Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá.
Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd.Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu.
Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor.
Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw voornemen af.Não te canses para enriqueceres; dá de mão à tua própria sabedoria.
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio.
Ook dit gaat van de Here der heerscharen uit; Hij is wonderbaar van raad, groot van beleid.Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra.
Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos.
Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas.
Wees niet afgunstig op een man van geweld en verkies geen enkele van zijn wegen, want de Here verafschuwt de verkeerde, maar met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om.Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos. Porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo.
Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.Mas Deus no-las revelou pelo seu Espírito; porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus.

Bijbeltekst van de dag

Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God, en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.

Willekeurige Bijbeltekst

Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God te verspreiden, met (nog) minder advertenties:

Donatie

Bijbeltekst van de dag

Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God, en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...