DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Planning

Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken.Recommande tes œuvres à l’Eternel, et tes projets se réaliseront.
Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen?En effet, si l’un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu’il ne prend pas d’abord le temps de s’asseoir pour calculer ce qu’elle lui coûtera et de vérifier s’il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin ?
Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.Car moi je connais les projets que j’ai conçus en votre faveur, déclare l’Eternel : ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d’espérance.
Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn gang.L’homme projette de suivre tel chemin, et Dieu dirige ses pas.
Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.Qu’il daigne t’accorder |ce que ton cœur souhaite ! Qu’il fasse s’accomplir |tout ce que tu projettes !
Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.Quand on ne consulte personne, les projets échouent, mais lorsqu’il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent.
Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des Heren, die zal bestaan.Un homme forme de nombreux projets, mais c’est le dessein de l’Eternel qui se réalise.
Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend, die ik gaan moet, want tot U hef ik mijn ziel op.Dès le matin, |annonce-moi |ta bienveillance, car c’est en toi |que j’ai mis ma confiance ! Fais-moi connaître |la voie que je dois suivre, car c’est vers toi |que je me tourne !
Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd.Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le ciel.
Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.Car vos pensées |ne sont pas mes pensées, et vos voies ne sont pas les voies |que j’ai prescrites, déclare l’Eternel.
Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw voornemen af.Ne t’épuise pas pour t’enrichir, refuse même d’y penser !
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.Oh ! Apprends-nous |à bien compter nos jours, afin que notre cœur |acquière la sagesse !
Ook dit gaat van de Here der heerscharen uit; Hij is wonderbaar van raad, groot van beleid.Tout cela vient de l’Eternel, |le Seigneur des armées célestes. Son plan est merveilleux, sa sagesse est immense.
Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.Autant le ciel est élevé |au-dessus de la terre, autant les voies que je vous ai prescrites |sont élevées au-dessus de vos voies, et autant mes pensées |sont élevées loin au-dessus des vôtres.
Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.Or, Dieu nous l’a révélé par son Esprit ; l’Esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu.
Wees niet afgunstig op een man van geweld en verkies geen enkele van zijn wegen, want de Here verafschuwt de verkeerde, maar met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om.N’envie pas les violents et n’adopte aucun de leurs procédés, car l’Eternel a en horreur les gens pervers, mais il réserve son intimité aux hommes droits.
Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.Ainsi, le Seigneur, l’Eternel, |n’accomplit rien sans avoir d’abord révélé ses plans à ses serviteurs, les prophètes.

Bijbeltekst van de dag

Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.

Willekeurige Bijbeltekst

De Here, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...