DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Planning

«Affida al Signore la tua attività e i tuoi progetti riusciranno. Proverbi 16:3»
Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken.Affida al Signore la tua attività e i tuoi progetti riusciranno.
Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen?Chi di voi, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolarne la spesa, se ha i mezzi per portarla a compimento?
Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.Io, infatti, conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo - dice il Signore - progetti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza.
Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn gang.La mente dell'uomo pensa molto alla sua via, ma il Signore dirige i suoi passi.
Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.Ti conceda secondo il tuo cuore, faccia riuscire ogni tuo progetto.
Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.Falliscono le decisioni prese senza consultazione, riescono quelle prese da molti consiglieri.
Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des Heren, die zal bestaan.Molte sono le idee nella mente dell'uomo, ma solo il disegno del Signore resta saldo.
Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend, die ik gaan moet, want tot U hef ik mijn ziel op.Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido. Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia.
Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd.Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo.
Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie - oracolo del Signore.
Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw voornemen af.Non affannarti per arricchire, rinunzia a un simile pensiero.
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore.
Ook dit gaat van de Here der heerscharen uit; Hij is wonderbaar van raad, groot van beleid.Anche questo proviene dal Signore degli eserciti: egli si mostra mirabile nel consiglio, grande nella sapienza.
Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio.
Wees niet afgunstig op een man van geweld en verkies geen enkele van zijn wegen, want de Here verafschuwt de verkeerde, maar met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om.Non invidiare l'uomo violento e non imitare affatto la sua condotta, perché il Signore ha in abominio il malvagio, mentre la sua amicizia è per i giusti.
Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.In verità, il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo consiglio ai suoi servitori, i profeti.

Bijbeltekst van de dag

De schrandere ziet het onheil en bergt zich;
de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.

Willekeurige Bijbeltekst

Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

De schrandere ziet het onheil en bergt zich; de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...