DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Planning

«Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery. Príslovia 16:3»
Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken.Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery.
Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen?Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie?
Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.
Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn gang.Človek si v duchu rozvažuje svoju púť, ale Pán riadi jeho krok.
Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer.
Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.Vychodia nazmar plány, keď niet porady, daria sa však tam, kde je veľa poradcov.
Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des Heren, die zal bestaan.V ľudskom srdci je veľa myšlienok, podarí sa však iba rozhodnutie Pánovo.
Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend, die ik gaan moet, want tot U hef ik mijn ziel op.Včasráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou, lebo sa spolieham na teba. Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať, veď svoju dušu dvíham ku tebe.
Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd.Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.
Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.
Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw voornemen af.Nenamáhaj sa zbohatnúť a zdržuj svoju vynaliezavosť.
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.
Ook dit gaat van de Here der heerscharen uit; Hij is wonderbaar van raad, groot van beleid.I to pochádza od Pána zástupov, koná zázračne, zveľaďuje múdrosť.
Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok.
Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny.
Wees niet afgunstig op een man van geweld en verkies geen enkele van zijn wegen, want de Here verafschuwt de verkeerde, maar met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om.Nezáviď násilníkovi a nevoľ ani jednu z jeho ciest, lebo sa hnusí zvrheľ Pánovi, lež priatelí sa so statočnými.
Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.Veď Pán, Jahve, neurobí nič, ak nezjaví svoj plán svojim sluhom, prorokom.

Bijbeltekst van de dag

Want gelijk het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo valt ons door Christus ook overvloedig vertroosting ten deel.

Willekeurige Bijbeltekst

Die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is vóór eeuwige tijden.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Want gelijk het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo valt ons door Christus ook overvloedig vertroosting ten deel.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...