DailyVerses.net

17 Bijbelteksten over Planning

« Sananlaskut 16:9 »

NBV BGT NBG BB
X
KR92
Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken.Tuo kaikki hankkeesi Herran eteen, niin suunnitelmasi menestyvät.
Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen?Jos joku teistä aikoo rakentaa tornin, niin kai hän ensin istuutuu arvioimaan kustannuksia nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi.
Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.
Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn gang.Ihminen suunnittelee tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askelensa.
Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.Täyttäköön hän hartaat toiveesi ja antakoon toimillesi menestyksen!
Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.Jos harkinta puuttuu, hanke kaatuu, jos on neuvonantajia, se onnistuu.
Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend, die ik gaan moet, want tot U hef ik mijn ziel op.Sinuun minä turvaan – osoita laupeutesi jo aamuvarhaisesta! Sinun puoleesi minä käännyn – opeta minulle tie, jota kulkea!
Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des Heren, die zal bestaan.Ihminen kaavailee monenlaista, mutta kaikki käy Herran tahdon mukaan.
Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd.Kaikella on määrähetkensä, aikansa joka asialla taivaan alla.
Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra.
Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw voornemen af.Älä rehki rikastuaksesi, älä tuhlaa ajatuksiasi siihen.
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen.
Ook dit gaat van de Here der heerscharen uit; Hij is wonderbaar van raad, groot van beleid.Herra Sebaot on antanut tämänkin taidon. Ihmeelliset ovat hänen neuvonsa, hän antaa runsaan menestyksen.
Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella.
Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.Ei Herra Jumala tee mitään ilmoittamatta suunnitelmiaan palvelijoilleen, profeetoille.
Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.Meille Jumala on sen ilmoittanut Hengellään, sillä Henki tutkii kaiken, myös Jumalan syvimmät salaisuudet.
Wees niet afgunstig op een man van geweld en verkies geen enkele van zijn wegen, want de Here verafschuwt de verkeerde, maar met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om.Älä kadehdi väkivallantekijää, älä mieli niille teille, joita hän kulkee. Väärämielistä Herra kammoksuu, mutta oikeamielisen hän ottaa suojaansa.

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android