DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Planning

Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken.Commit your works to the Lord, And your thoughts will be established.
Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen?For which of you, intending to build a tower, does not sit down first and count the cost, whether he has enough to finish it?
Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope.
Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn gang.A man’s heart plans his way, But the Lord directs his steps.
Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.May He grant you according to your heart’s desire, And fulfill all your purpose.
Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.Without counsel, plans go awry, But in the multitude of counselors they are established.
Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des Heren, die zal bestaan.There are many plans in a man’s heart, Nevertheless the Lord’s counsel—that will stand.
Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend, die ik gaan moet, want tot U hef ik mijn ziel op.Cause me to hear Your lovingkindness in the morning, For in You do I trust; Cause me to know the way in which I should walk, For I lift up my soul to You.
Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd.To everything there is a season, A time for every purpose under heaven.
Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.“For My thoughts are not your thoughts, Nor are your ways My ways,” says the Lord.
Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw voornemen af.Do not overwork to be rich; Because of your own understanding, cease!
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.So teach us to number our days, That we may gain a heart of wisdom.
Ook dit gaat van de Here der heerscharen uit; Hij is wonderbaar van raad, groot van beleid.This also comes from the Lord of hosts, Who is wonderful in counsel and excellent in guidance.
Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.For as the heavens are higher than the earth, So are My ways higher than your ways, And My thoughts than your thoughts.
Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.But God has revealed them to us through His Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God.
Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.Surely the Lord God does nothing, Unless He reveals His secret to His servants the prophets.
Wees niet afgunstig op een man van geweld en verkies geen enkele van zijn wegen, want de Here verafschuwt de verkeerde, maar met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om.Do not envy the oppressor, And choose none of his ways; For the perverse person is an abomination to the Lord, But His secret counsel is with the upright.

Bijbeltekst van de dag

De Here is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...